آقای دکتر محمدرضا بلالی

Dr. Mohammadreza Balali

استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347289)

19
9
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی