پایش علمی در استان البرز

154کنفرانس47ژورنال
25,102سند علمی
24مرکز علمی
27نشست716پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان البرز
A Comparison Study on Machine Learning Methods in Early Diabetes Detectionحمایت کیفری از اطفال در برابر خشونت جنسی افراد پدوفیلیواکاوی آثار انحلال عقد بر تعهد به نفع ثالثچالش ها و چشم انداز آینده تولید غذاهای تخمیری پروبیوتیک بر پایه حبوباتبررسی برخی ویژگی های شیمیایی، میکروبی و پروفایل اسیدهای چرب دونات تهیه شده با آرد خرفه و اسانس دارچینمدل مفهومی راه حل های اینترنت اشیاء برای ارتقای سلامت و بهداشت داروییبررسی تاثیر آموزش برنامه توانمند سازی روان شناختی بر مسئولیت پذیری زناشویی و بهزیستی روانی زنان همسر معتادفضا، عنصری پویا و چندوجهی: خوانش لوفوری رمان نفرین زمین اثر جلال آل احمدپیش بینی قیمت برق در بازارهای نقد و سلف و طراحی مدل بهینه فروش برق در بازارهای مذکور با رویکرد تابع کاپولامطالعه پاسخ های ایمنی واکسن آنتروتوکسمی در گوسفند و بز کرمانیکاربرد انرژی مایکروویو برای غیرفعال کردن آنزیم پلی فنل اکسیداز در تولید چای سبزنقش و اهمیت فعالیت های پرورشی در سیستم آموزش وپرورشمزایای ارتقاء خلاقیت و نوآوری در محیط های آموزشیمدل ریاضی میزان انرژی مورد نیاز و سنیتیک خشک کردن اسطوخودوس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیبررسی اثر تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند سالانه و فصلی آن در استان کردستانبررسی مدیریت آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس تحت سطوح مختلف نانو کلات آهن در منطقه دیلمان
کنفرانس های استان البرز
شهرداری های استان البرز
مراکز علمی استان البرز
نشست های استان البرز