پایش علمی در استان البرز

164کنفرانس63ژورنال
28,415سند علمی
24مرکز علمی
32نشست757پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان البرز
ارائه طرح واکنش در شرایط اضطراری (ERP) کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستاندستیابی به بهره وری انرژی و جلوگیری از هدر رفتن انرژی و بهبود شرایط محیطی در ساختمان های هوشمند با استفاده از فناوری های اینترنت اشیاءمدرسه و فضای مجازی و آسیب های احتمالی برای دانش آموزانمقایسه ی مبانی تربیت فرزند از دیدگاه اسلام و غربمقایسه کارکردهای اجرایی ، راهبردهای تنظیم هیجانی ، مشکلات رفتاری در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و عادیاثربخشی درمان فراشناختی بر خودتمایزیافتگی و اعتماد به نفس افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابستهنظرسنجی در مورد متاورس: جدیدترین فناوری ها، کاربردها و چالش هانقش و جایگاه فناوری های واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) در حوزه آموزش مجازیطراحی و کنترل نگرش تطبیقی زانوی مصنوعی پنج میله ای مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعیبررسی عملکرد رله امپدانسی (دیستانس) جدید بروی خطوط انتقالبررسی و تبیین کاربرد هوش مصنوعی در اقتصادکاوش در اثربخشی روش های انگیزشی بر یادگیری و نتایج تحصیلی دانش آموزانتاثیر امواج الکترومغناطیس بر باروری مردانتاثیر سلول های بنیادی در درمان ناباروری ناشی از یائسگی زودرسبررسی ارتباط نیازهای بهداشت باروری با سن در زنان خشونت دیده خانگیبررسی ارتباط رضایت زناشویی و باورهای فراشناختی در زنان
کنفرانس های استان البرز
شهرداری های استان البرز
مراکز علمی استان البرز
نشست های استان البرز