پایش علمی در استان البرز

154کنفرانس47ژورنال
25,070سند علمی
24مرکز علمی
27نشست716پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان البرز
تاثیر باغ های شفابخش (مراکز مگی) بر بیماران سرطانینتایج استفاده از ۵s در صنعت خودروسازی: مطالعه موردی شرکت ماژین استیلThe use of wood in architecture with the approach of sustainable architecture and reducing the weight of the buildingThe use of wood in sustainable building architectureThe use of wood in the past of Iran's sustainable architectureبررسی فرصت های اشتغال دانش آموختگان در حوزه اتوماسیون صنعتی وچالش های پیش روی نظام آموزشیانقلاب صنعتی چهارم(Industry ۴.۰)، مهارت های مورد نیاز، چالش ها و فرصت هابهینه سازی ارتفاع توربین بادی با استفاده از الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری (GWA)پهنه بندی نیازهای گرمایشی و سرمایشی محصولات مهم گلخانه ای در گستره ایرانتعیین بهره وری آب یونجه در مناطق مختلف کشوراستفاده از سامانه نیاز آب در تعیین مقدار آب مصرفی سویا بر اساس حل معکوس توابع عملکرد در شرایط مختلف آبیاریبررسی احتمال وقوع مقادیر مختلف تبخیر و تعرق در اقلیم ها و تاریخ های مختلف کشت برنج در مناطقی غیر از شمال کشورارزیابی عملکرد پایگاه داده های WaPOR و ERA۵ با هدف برآورد تبخیر و تعرق مرجع در حوضه آبریز دریای خزربررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف نخود کفتری بانک ژن گیاهی ملی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکارزیابی افت ناشی از هم خونی در صفات رشد و تولید تخم مرغ جمعیت پرندگان ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی خراسان رضویLayered Double Hydroxides (LDHs): An Efficient Catalyst System for the Synthesis of Chiral Aminonitriles
کنفرانس های استان البرز
شهرداری های استان البرز
مراکز علمی استان البرز
نشست های استان البرز