بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

Twenty-second National Congress and 10th International Congress of Biology of Iran

بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران روز چهارشنبه، 9 شهریور، 1401 لغایت جمعه، 11 شهریور، 1401 توسط دانشگاه شهرکرد, انجمن زیست شناسی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شهرکرد برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

محل برگزاری: شهرکرد
سال برگزاری: 1401
شناسه ملی این کنفرانس: BIOCONF22

توضیحات کنفرانس

محورهای کنفرانس:

کنفرانس زیست شناسی گیاهی

گیاهان دارویی

زیست شناسی گیاهی

فیزیولوژی گیاهی

سیستماتیک گیاهی

تکوین گیاهی

بیوتکنولوژی گیاهی

کنفرانس زیست شناسی جانوری

فیزیولوژی جانوری

سیستماتیک جانوری

تکوین

بافت شناسی

کنفرانس زیست شناسی سلولی و مولکولی

سیتولوژی و بیولوژی مولکولی

ژنتیک

میکروبیولوژی و ایمونولوژی

بیوتکنولوژی

نانوبیوتکنولوژی

بیوشیمی و بیوفیزیک

بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی

پزشکی و سلامت

سلول های بنیادی

کنفرانس زیست شناسی محیطی و حفاظت

اکولوژی گیاهی و جانوری

اکولوژی اکوسیستم های آبی و خشکی

ژنتیک جمعیت و حفاظت

اکوتوکسیکولوژی

بیوتکنولوژی محیط زیست

اکولوژی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

تنوع زیستی و سیاست گذاری

فرهنگ، حقوق و اخلاق زیستی

درج در تقویم: 30 خرداد 1401 - تعداد مشاهده 7590 بار