ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های زیست شناسی عمومی

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه

1.

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, زیست شناسی عمومی
تاریخ برگزاری: 20 اسفند 1399
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/12/06
نتیجه مقاله: 1399/12/11
ثبت نام: 1399/12/17

2.

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, علوم زیستی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی
تاریخ برگزاری: 19 آبان 1399 تا 19 آبان 1399
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, دانشگاه علوم پزشكي تهران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/20

3.

حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی, زمین شناسی, علوم محیط زیست
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 1399 تا 19 خرداد 1399
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آل طه, مركز مطالعات و تحقيقات علوم و فنون بنيادين- موسسه آموزش عالي آل طه
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

5.

حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی
تاریخ برگزاری: 28 فروردین 1399 تا 28 فروردین 1399
برگزار کننده: انجمن زیست شناسی ایران, انجمن علمي آموزشي دبيران زيست شناسي شهر تهران-انجمن زيست شناسي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/01
نتیجه مقاله: 1398/12/28

6.

حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی
تاریخ برگزاری: 6 اسفند 1398 تا 7 اسفند 1398
برگزار کننده: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/10
نتیجه مقاله: 1398/11/20
ثبت نام: 1398/11/20

7.

حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی, علوم زمین
تاریخ برگزاری: 16 اسفند 1397 تا 16 اسفند 1397
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي همايش
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/11/29
نتیجه مقاله: 1397/12/02
ثبت نام: 1397/12/09

8.

حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی
تاریخ برگزاری: 8 اسفند 1397 تا 9 اسفند 1397
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور واحد ساری, دانشگاه پيام نور مازندران
شهر: ساری
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/11/23
ثبت نام: 1397/11/30

9.

حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی, شیمی
تاریخ برگزاری: 28 آذر 1397 تا 28 آذر 1397
برگزار کننده: انجمن افق نوين علم و فناوري
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/09/29

10.

حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی
تاریخ برگزاری: 31 مرداد 1397 تا 2 شهریور 1397
برگزار کننده: دانشگاه مراغه, انجمن زیست شناسی ایران, دانشگاه مراغه -انجمن زيست شناسي ايران
شهر: مراغه
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/02/15
نتیجه مقاله: 1397/03/20
ثبت نام: 1397/03/31


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی