فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی

Journal of Researches in Mechanics of Agricultural Machinery

نشریه پژوهش‌های مکانبک ماشین‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۱ به منظور انتشار دانش علمی و تخصصی در تمامی موضوعات مهندسی مکانیک بیوسیستم از قبیل طراحی ماشین‌های کشاورزی، ماشین‌های صنایع غذایی، موتورهای احتراق داخلی، مهندسی فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی و اتوماسیون در کشاورزی،‌ مهندسی فاکتورهای انسانی در حوزه کشاورزی و علوم وابسته شروع به فعالیت کرده و با اخذ مجوز رسمی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۵ با شماره مجوز ۲۶۵۹/۱۸/۳ و شماره ISSN چاپی ۶۹۰۶-۲۳۴۵ و شماره ISSN  الکترونیکی ۰۷۰۵-۲۷۸۳، با ترتیب انتشار فصلنامه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه شهرکرد بوده و با پیشرفت در حوزه‌های تحت پوشش مهندسی مکانیک بیوسیستم اعتبار علمی - پژوهشی منتشر شده است. 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات