خانم دکتر مرضیه موسوی نسب

Dr. Marzieh Moosavi-Nasab

استاد بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (467461)

90
24
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی