ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمود امید

Mahmood Omid

استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184291)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمود امید در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمود امید در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعیاولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته1386
2دریافت فایل PDF مقالهپایش وضعیت ارتعاشی گیربکس تراکتور مسی فرگوسندومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی1386
3دریافت فایل PDF مقالهتوسعه و ارزیابی آزمایشگاهی مکانیزم کاهنده نویز سکوی توزین سامانه سنجش عملکرد نیشکر با استفاده از لودسل جرم آزادپنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1387
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عوامل مختلف زراعی و ساختاری بر میزان کارایی انرژی برای کشت سیب زمینی در غرب اصفهانپنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1387
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین حجم نارنگی با تکنیک پردازش تصویر و مقایسه دقت آن با روش جابه جایی آبپنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1387
6دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ماشین بینایی جهت جداسازی علفهای هرز از محصول اصلی بمنظور استفاده دردستگاه وجین کن خودکارسومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر1383
7دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در جداسازی صوتی چهار رقم پسته صادراتی ایرانیچهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1385
8دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ارزیابی یک سیستم فازی درجه بند سیب گلدن دلیشز براساس رنگ و اندازهچهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1385
9دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسب ترین نوع کمباین برداشت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHPپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای مختلف امکان استفاده از یک نرم افزار پردازش تصویر پایه برای درجه بندی محصولات ریزبراساس رنگسومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی1386
11دریافت فایل PDF مقالهتشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای رسیده بر روی ساقه با استفاده از روش پردازش تصویر و در شرایط نور طبیعیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
12دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی مدل سینتیک خشکشدن بستر نازک ترنج با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعیششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1389
13دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سنجش از دور برای تخمین نیتروژن ذرت در سطح پوشش گیاهیششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1389
14دریافت فایل PDF مقالهطراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در داخل گلخانهششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد الگوریتم های کنترل فازی و تناسبی در هدایت خودکار یک روبات گلخانه ایششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1389
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص عملکرد وزن خشک گیاه در دو سیستم کنترل فازی و سنتیششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1389
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و بهبود مصرف بهینه منابع انرژی در تولید محصول خیار در گلخانههای تهران با استفاده از تحلیل پوششی دادههاششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1389
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند مصرف انرژی درکشت محصول برنج با استفاده از روش تحلیل پوششی داده مطالعه موردی شهرکومله استان گیلاناولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی1389
19دریافت فایل PDF مقالهمدیریت خاص مکانی مزارع نیشکر با سامانه های سنجش عملکرداولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی1389
20دریافت فایل PDF مقالهطراحی ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع مبتنی بر نقشههفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
21دریافت فایل PDF مقالهطبق بندی دو رقم پسته ایرانی با استفاده از درخت تصمیم و منطق فازیهفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
22دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه کود نیتروژن محصول ذرت علوفه ای مبتنی بر تصاویر ماهواره ایهفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
23دریافت فایل PDF مقالهتعیین کارایی انرژی در تولید توت فرنگی گلخانهای با روش تحلیل پوششی دادهها: مطالعهی موردی شهرستان جیرفت در استان کرماناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی CO2 خروجی برآوردشاخصهای انرژی و تخمین عملکرددرتولیدذرت بذری و دانه ای درپارس آبادمغاندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
25دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی وپیش بینی شاخصهای زیست محیطی کشت سیب زمینی با بهره گیری ازسیستم استنتاج عصبی ـ فازی تطبیقی و رویکردارزیابی چرخه زندگیدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر سطوح مختلف کشت گندم بر شاخص‌های زیست محیطیششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
27دریافت فایل PDF مقالهتوسعه سامانه فازی جهت کنترل شرایط محیطی سالن مرغداری مدلپنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع1393
28دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از انرژی خورشیدی در گرمایش سالن مرغداری مدلپنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع1393
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی CO2 خروجی و مدل سازی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین عملکرد ذرت بذری و دانه ای در پارس آباد مغانهشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
30دریافت فایل PDF مقالهبرآورد شاخص های انرژی و تخمین عملکرد در تولید ذرت بذری و دانه ای در پارس آباد مغانهشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
31دریافت فایل PDF مقالهالگوریتمی مبتنی بر فناوری ماشین بینایی جهت جداسازی کلاس های مختلف بادام از پس زمینههشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
32دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی برای پیشبینی عملکرد گندم بر اساس داده های انرژیهشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
33دریافت فایل PDF مقالهاثر درصد هم پوشانی مجموعه های فازی بر روی شاخص خاک در شهر آبیک استان قزوینهشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
34دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت سیستم تنظیم خودکار دور دمنده کمباین جاندیر مدل ۹۵۵ متناسب با شیب زمیندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان کلیبرکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی انرژی و اکسرژی جمعکننده صفحه تخت سامانهی آبگرمکن خورشیدیاولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی 1394
37دریافت فایل PDF مقالهپیاده سازی مدل خطی بر روی تلفنهای همراه اندرویدی برای تخمین محتوای کلروفیل برگهای گیاه ذرتدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
38دریافت فایل PDF مقالهتشخیص تقلبی بودن روغن زیتون به کمک فناوری ماشین بیناییدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
39دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل سنجی توان باد در یک دوره یک ساله در دو ایستگاه هواشناسی استان البرزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1395
40دریافت فایل PDF مقالهمروری بر فناوری بسته بندی اتمسفر اصلاح شده ( MAP ) به منظور افزایش زمان ماندگاری محصولات کشاورزیسومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
41دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری خواص دی الکتریک محصولات کشاورزی با استفاده از تکنیک های دی الکتریکدوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری1396

مقالات محمود امید در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 49 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمود امید

تماس با محمود امید


به اشتراک گذاری صفحه محمود امید

پشتیبانی