مدلسازی و پیش بینی مکانی تغییرات سطحی و عمقی کربنات کلسیم معادل در دشت قزوین

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI17_647

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

چکیده مقاله:

امروزه در اغلب مطالعات نقشه برداری رقومی خاک، به طور قابل توجهی محققیقن به مطالعه و مدلسازی تغییرات مکانی کربن آلی خاک می پردازند، در حالیکه اشکال معدنی کربن بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک از فبیل دشت قزوین که اغلب به شکل کربنات ها وجود دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف مدلسازی و پهنه بندی تغییرات عمقی درصد کربنات کلسیم معادل خاک (CCE%) در پنج عمق استاندارد پروژه جهانی نقشه خاک بر مبنای دو سناریو مدلسازی از مجموعه داده های متغیرهای کمکی و با استفاده از مدل جنگل تصادفی (RF) صورت پذیرفت. از روش تجزیه مولفه های اصلی (PCA) برای انتخاب مناسبترین متغیرهای کمکی استفاده گردید. نتایج نشان داد که در نهایت پنج متغیر کمکی مدل رقومی ارتفاع، سبزینگی (تبدیل تسلدکپ)، اثر باد، میانگین دمای سالانه و احتمال افق کلسیک (Cal hr) انتخاب گردیدند. نتایج مدلسازی موید کارائی مناسب مدل RF در پیش بینی مکانی تغییرات عمودی %CCE بود، به نحویکه در سناریو S۱ و S۲ به ترتیب بالاترین صحت در دو لایه سطحی و سپس سه لایه زیرسطحی ارائه نماید (R(۲)>۰/۷۰). بطور کلی در شرایطی که مدل RF با متغیرهای محیطی مناسب مثل ویژگی هایی منتخب از خود خاک (Cal hr) و اسنجی گردد، قادر است کارائی بالایی را در پیش بینی ویژگی های خاک ارائه نماید.

نویسندگان

سیدروح اله موسوی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران

فریدون سرمدیان

استاد علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران

محمود امید

استاد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران

پاتریک بوگارت

استاد دانشکده محیط زیست و علوم زمین دانشگاه کاتولیک دی لوون بلژیک