خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,894
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 199
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 74
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 13 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

Potential human health risk of some heavy metals in the commercially tea leaves and tea infusion نوشته Saad Wali Alwanانتخاب زیستگاه و شناسایی مناطق بالقوه زادآوری مرال Cervus elaphus maral در استان مازندران نوشته محمدرضا رحمانی و هانیه فقیهیارزیابی نقش کاربری اراضی در عرضه خدمت اکوسیستمی نگهداشت خاک (مطالعه موردی: استان سمنان) نوشته اردوان زرندیان و رویا موسی زاده و جلیل بادام فیروزانتخاب زیستگاه و شناسایی مناطق بالقوه زادآوری مرال Cervus elaphus maral در استان مازندران نوشته باقر نظامی بلوچی و محمدرضا رحمانی و هانیه فقیهیA comparative quantitative genetic study between two populations of a fly Calliphora vicina (R-D,۱۸۳۰) (Diptera: Calliphoridae) in Iraq نوشته Riyad Ali OkailyResponse of Poaceous Weeds in Wheat to Post-Emergence Herbicides نوشته G. JilaniRisk Evaluation of Brick Kiln Smoke to Acacia arabica نوشته D. L. WuLab Scale Studies on Water Hyacinth (Eichhornia crassipes Marts Solms) for Biotreatment of Textile Wastewater نوشته E. Islam و G. Jilaniتاثیر نانو ذرات گرافن بر روی مشخصات مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با سیمان پرتلند نوشته محمدی سمیهمدلسازی ارزیابی کیفیت زیباشناختی بصری منظر به منظور توسعه گردشگری در مناطق تحت حفاظت نوشته علی جهانیشناسایی مولفه های موثر در حوادث برقی منجر به فوت در شهرستان ابهر نوشته مصطفی عادلی زادهبررسی عوامل موثر بر استرس شغلی و ارتباط آن با حوادث شغلی در کارگاه های ساختمانی نوشته مصطفی عادلی زادهWhat Can We Learn from Disaster Recovery Projects? Comparative Recovery Policies in the Wenchuan and Bam Earthquakes نوشته Homa Bahmaniپایش زیستی رودخانه گاماسیاب با استفاده از بیومارکرهای آنزیم استیل کولین استراز و پروتئین متالوتیونین در دو گونه ماهی قزل آلا و کپور معمولی نوشته اسحاق شکری صفا و نسرین حسن زادهبررسی غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم و نیکل در بافت عضله ماهی ساردین روغنی (Sardinella longiceps) و صدف خوراکی (Saccostrea cucullata) (مطالعه موردی: سواحل استان بوشهر) نوشته سامان سخایی و یلدا فضلیغنا، تهدیدات و وضعیت حفاظتی پستانداران پارک ملی توران، استان سمنان نوشته باقر نظامیارزیابی اثر مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss (Walbaum, ۱۷۹۲) بر کیفیت آب رودخانه زرین گل با استفاده از شاخص فیزیکوشیمیایی (WQI) نوشته Timothy D Jardineواکاوی رشد فزآینده اراضی شهری و تاثیرآن بر کیفیت زندگی مناطق پیراشهری سنندج نوشته سیدعلیرضا کوچکیبررسی فاکتورهای موثر رویشگاهی بر فراوانی قارچ های ماکروسکوپی چوب زی و تحلیل حساسیت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر) نوشته علی جهانیاثر شدت آتش سوزی بر ماکروفون خاک در جنگل های شاخه زاد بلوط ایرانی نوشته وارن دیک

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

تاکنون 3 کنفرانس توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: