آقای دکتر بهزاد رایگانی

Dr. Behzad Raygani

دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181579)

12
29
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی