آقای دکتر سیدجمال الدین خواجه الدین

Dr. Seyed Jamaaddin KHajeaddin

استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (427968)

41
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی