آقای دکتر احسان زندی اصفهان

Dr. Ehsan Zandi Esfahan

دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (427847)

17
31
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی