خانم دکتر فاطمه سفید کن

Dr. Fatemeh Sefid Kon

استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180015)

72
243
92
86

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی