آقای دکتر طاهر نژاد ستاری

Dr. Taher Nejad Satari

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (313208)

23
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی