خانم دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو

استاد دانشگاه گنبد کاووس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318988)

7
3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی