آقای دکتر احمد مجد

Dr. Ahmad Majd

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179185)

108
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی