آقای دکتر احمد مجد

Dr. Ahmad Majd

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179185)

109
52
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی