آقای دکتر عباس اخوان سپهی

Dr. Abbas Akhavan Sepahy

دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177400)

24
46
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی