خانم دکتر فرح فراهانی

Dr. Farah Farahani

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186381)

36
12
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی