بررسی اثر ضد میکروبی درختان دریایی مانگر و بر برخی از باکتریها و قارچها

سال انتشار: 1379
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,525

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS04_077

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1384

چکیده مقاله:

در این بررسی اثر ضد میکروبی گونه لویسینا مارینا (Avicennia marina) با نام محلی حرا از درختان جنگلی مانگرو، مورد مطالعه قرار گرفت. این گیاهان از جنگلهای دریایی مانگرو واقع در بندر خمیر در استان هرمزگان جمع آوری شذ. پس از خشک نمودن و آسیاب کردن برگ، ساقه و ریشه این گیاهان، استخراج مواد موثر به کمک از حلالهای متفاوت شامل آب اتاتول و متانول انجام شد. باکتریهای مورد آزمایش : سود و موناس آثرجینوازا، سیتروباکترفروندی تی،اشرشیاکلی، کلبسیلااکسی توکاانترو باکتر آثرجنز، سالمونلا پاراتیفی B، سالمونلاتیفی، پروتئوس میرابیلیس، سراشیا مارسسنس، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس بودند. قارچهای مورد بررسی شامل قارچهای جدا شده از خاک مثل، ژتوتریکوم کاندیدوم، فوزاریوم سولانی، پنی سیلیوم اکسپانسوم، آتراناریا آلترنایا، آسپرژیلوس نیجر و قارچهای جدا شده از آب شفا رود انزلی مثل: تریکودرماپلی سپورم ایتالیکم، اولوکلادیوم آتروم و فورازیورم اکسی سپوریوم بودند. اثر ضد میکروبی عصاره آبی، اتانولی و متانولی برگ، ساقه و ریشه و گیاهان حرا با استفاده از روش Kirdy & Bayer از راه سنجش قطر هاله مهار رشد با استفاده از روش دیسک گذاری (disk method) و روش چاهک گذاری (well assay method) بررسی شد. سنجش اثر ضد میکروبی با استفاده از روش pour plate نیز انجام گرفت.

نویسندگان

احمد مجد

دانشگاه تربیت معلم دانشگاه علوم-گروه زیست شناسی تهران ایران

صدیقه مهرابیان

دانشگاه تربیت معلم دانشگاه علوم-گروه زیست شناسی تهران ایران