ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای امیر موسوی

Amir Mousavi

دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177909)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی امیر موسوی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

سمتهای علمی و اجرایی امیر موسوی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

سمتهای علمی و اجرایی امیر موسوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات امیر موسوی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهافزایش بیان ژن p5cs ، در گیاه تراریخت توتون با هدف افزایش تحمل به تنش‌های اسموتیک و بررسی اثر تیمارهای مختلف شوری بر روی مراحل جوانه زنی و رویشی نسل T2چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی استیل ترانسفراز مخمر (AYT1) در سم زدایی توکسین فوزاریومی دی اکسی نیوالنول در گیاهان تراریختچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهآنالیز نسل دوم کلزای تراریخت با ژنهای5-انول پیروویل شیکیمات-3-فسفات سنتاز به منظور ایجاد مقاومت به علفکش گلیفوسیتچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد پپتیدهای نشانه پلاستیدی در بیان ژنهای گزارشگر درگیاهان تراریخت سیب زمینیچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهایجاد گیاه تراریخت توتون جهت مقاومت به مایکوتوکسین DONچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهالقای ساختارهای شبه جنینی در کشت بساک ژنوتیپهای ذرتچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهآنالیز گیاهان نسل سومT2 کلزای تراریخت شده با ژن های EPSPS جهش دارسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر غلظت‌های مختلف بنزیل‌آدنین و سفوتاکسیم بر باززایی گیاه طالبی در شرایط درون شیشه ایاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آنتی‌بیوتیک‌های کانامایسین و سفوتاکسیم بر خصوصیات رشدی ریزنمونه‌های طالبی سمسوری در شرایط درون‌شیشه ایاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
10دریافت فایل PDF مقالهجنبه های ایمنی زیستی گیاهان تراریخت مقاوم به ویروسسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
11دریافت فایل PDF مقالهریزازدیادی نسترن Rosa caninaسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
12دریافت فایل PDF مقالهساخت سازه ژنی pBI170-gox-epsps به منظور ورود هم زمان ژن گلایفوسیت اکسیدوردو کتاز بهینه شده و 5-انول پیروویل شیکیمات -3- فسفات سنتاز با هدف افزایش میزان تحمل گیاه کلزا به علت کش گلایفوسیتدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهتعیین تعداد نسخه و میزان بیان ژن در گیاه لزای تراریخت با ژن مصنوعی گلیفوسیت اکسیدورداکتاز توسط روش کمی رقابتی PCRدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهغربالگری باکتری های جداشده از خاک برخی باغات ایران در راستای صفت مقاومت به علف کش گلیفوسیتدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی نتایج استخراج آر ان آ و مقدمات بیان ژن های مقاومت چهار رقم کاندید پایه انگور ایرانی (Vitis vinifera L) در شرایط تنش خشکیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی انتقال ژن به کالوس جنین زای نیشکر (Nco310) به روش بمباران ذره ایدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهریزازدیادی درون شیشه ای رقم اصفهان گل محمدی (Rosa hybrida cv. Ispahan)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فلزات سنگین بر خصوصیات جوانهزنی گلرنگ Catthamus tinctorius L.اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها1392
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی و معرفی مهمترین پایگاه های داده جهت ارزیابی بیوانفورماتیکی حساسیتزایی موجودات تراریختهچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و طبقه بندی پایگاه های اطلاعاتی بر خط گیاهان تراریختهچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم سیر (Allium sativum L.) در کشت مخلوط با گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیرسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات میزان کلروفیل های a و b و کاروتئوید در مراحل مختلف رشدی کلزای تراریخت شده آنتی سنس ژن گلوتامین سنتاژهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
23دریافت فایل PDF مقالهتولید گیاه کلزای تراریخت از طریق آگروباکتریومهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
24دریافت فایل PDF مقالهالقای کالوس و باززایی گیاهچه های گندم از ریزنمونه جنین بالغاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهروش های کارآمد برای شناسایی و تایید عملکردAgrobacterium tumefaciensاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان آنتی بادی مونوکلونالscFvIMPدر توتون تراریختاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد بر باززایی فلفل دلمه ای(Capsicum annuum L.)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهاندامزایی درون شیشهای از طریق کاربرد تنظیم کنندههای رشد گیاهی و ریزنمونههای مختلف در داوودی(Chrysanthemum morifolium Ramat.)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش های حرارتی و سرمایی ، بر القای ساختارهای چندسلولی در کشت میکروسپور فلفل(Capsicum annum L.)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مکانیسم خاموشیRNA در ایجاد مقاومت به ویروس Y سیبزمینی (PVY)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی توسعه کالوس جداکشت ها و تعیین حد آستانه تحمل گیاهچههای تراریخت در محیط واجد گزینشگر گلایفوسیت با هدف بهینه سازی غربالگری با ناقل های جدید واجد ژن گزینشگرEPSPSاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی ناقل های بیانی جدید گیاهی واجد هفت و نه جایگاه منحصر به فرد شناسایی آنزیمهای برشی بین پیشبرCaMV35Sو خاتمه دهندهNOSاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهپرآوری شاخساره و بهینه سازی باززایی درون شیشه ای از طریق فناوری TCL در داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat)اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهسالسلیک اسید ، بیان ژن h6h و pmt را درگیاهچه های ریزازدیادی شده تاتوره تماشایی (Datura innoxia) افزایش می دهدهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
35دریافت فایل PDF مقالهبرای افزایش بیان آن در گیاه (gox) طراحی و بهینه سازی توالی ژن گلیفوسیت اکسیدورداکتاز کلزاهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
36دریافت فایل PDF مقالهدر کالوس جنین زای نیشکر uidA بهینه سازی پارامترهای بیولوژیکی و فیزیکی برای بیان موقت ژن (Saccharum officinarum)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
37دریافت فایل PDF مقالهافزایش کارایی انتقال ژن به سلول های گیاهی به روش زیست پرتابیبا استفاده از میکروذرات کاتیونی شده طلاهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
38دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش الکتروپوریشن جهت تراریخت سازی سلول سرخدار(Taxusbaccata. L)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
39دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی و بیان ژن گلایفوسیت اکسیدوردواکتاز(gox)در کلی باسیل در راستای ارزیابی قابلیت تجزیه گلایفوسیتهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
40دریافت فایل PDF مقالهآنالیز مولکولی گیاهچ ههای تراریخت شده نخل خرما ( Phoenix dactylifera L) از طریق بمباران ذره ایهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروموتر ژن pap9 در گیاه آرابیدوپسیس تالیاناهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
42دریافت فایل PDF مقالهتراریختی ژنوم کلروپلاستی گیاه توتون به روش زیست پرتابی و با سازهی ژنی پلی سیسترونیکهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
43دریافت فایل PDF مقالهcannabis ) در گیاهچههای شاهدانه (ols) اثر تیمار آبسزیک اسید بر بیان ژن اولیوتول سنتاز(sativa L.هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تفکیک میکروسپورهای زنده و مرده و اثر تراکم میکروسپورها در محیط کشت، برجنین زایی میکروسپورهای گندم هگزاپلوئیدهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر 5،4،2 – تری کلروفنوکسی استیک اسید بر کالزایی ارقام شاخه بریده گل رز (L.Rosa hybrida )هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
46دریافت فایل PDF مقالهجداسازی ژن 5 انول پیروویل شیکیمات - 3 - فسفات سنتاز (epsps) مقاوم به علف کش گلیفوسیت از باکتری جنس سودوموناس بومی ایرانهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
47دریافت فایل PDF مقالهباززایی درون شیشه ای جداکشت گلبرگ در داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat) رقم Reagan Elite Salmon هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
48دریافت فایل PDF مقالهباززایی درون شیشه ای در فلفل دلمه ای (Capsicum annum L) از طریق اندام زایی مستقیم هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
49دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و بررسی الگوی بیان ژن AUX1، موثر در ایجاد ریشه های نابجا در قلمه های زیتون (Olea europaea L.) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
50دریافت فایل PDF مقالهباززایی گیاه دارویی Dracocephalum kotschyi پس از القای ریشه موییهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن استیل ترانسفراز مخمری (AYT1) در لاین های نسل دوم گندم تراریخته(aestivum Triticum)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
52دریافت فایل PDF مقالهتعیین تعداد نسخ ژنی ژن AYT1 و انجام آزمون ارزیابی زیستی در گیاه استراتژیک گندم تراریخته Triticum aestivumهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
53دریافت فایل PDF مقالهتراریختی گیاه سیب زمینی جهت مقاومت به ویروس PVY با استفاده از مکانیسم RNAiهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هورمون های GA3 و BAP بر ریزازدیادی و پرآوری شاخساره های لیمو ترش(aurantifolia Citrus)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
55دریافت فایل PDF مقالهساخت سازه القاء مقاومت به عامل Candidatus Phytoplasmaaurantifolia و انتقال آن به گیاه مدل توتونهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی جنبه های ایمنی زیستی در روش RNAiهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی ژن epsps جهش یافته به عنوان نشانگرانتخابی درباززایی گیاهان کلزای تراریخت هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
58دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی مقدماتی اثر دمای انبار برحفظ کمیت وکیفیت میوه ی کامل اناراولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
59دریافت فایل PDF مقالهکالوس زایی و اندام زایی در گیاه دارویی سنگدانهنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
60دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی تاثیر تیمار اتانول در محل تاج میوه ی انار با هدف کاهش بروز آلودگی به منظور بهینه سازی امکان استفاده از دماهای بالاتر انبار در راستای کاهش آسیب های ناشی از تنش سرمازدگینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
61دریافت فایل PDF مقالهDesigning and construction of appropriate genetic elements for production of glyphosate tolerant transgenic riceبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
62دریافت فایل PDF مقالهStudy of E2Fa and RBR1 Gene Expression in the Callus Culture of Medicinal Plant Lithospermum officinale L.سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
63دریافت فایل PDF مقالهEarly flowering in Fragaria vesca through gene silencingسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
64دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان و غلظت پرایمینگ هیومیک اسید بر جوانه زنی بذر گوار(.Cyamopsis tetragonoloba L )در شرایط تنش شوریشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
65دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار پرایمینگ هورمونی و هالوپرایمینگ بر جوانه زنی بذر هویجشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
66دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار پیری تسریع شده بر جوانه زنی و تغییرات آنزیم کاتالاز در بذر گیاهان خانواده براسیکا (کلزا و خردل وحشی)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
67دریافت فایل PDF مقالهاثر دما و نور بر مؤلفه های جوانه زنی بذر سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط تنش خشکیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش پوسته بذر آفتابگردان در میزان آسیب به جوانه زنی تحت تأثیر گازهای آلاینده تراکتورشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
69دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی تاثیر نور بر دمای بهینه جوانه زنی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) با استفاده از مدلهای غیرخطیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه میان سرمایه انسانی، عوامل مدیریتی، اندازه و عمر شرکت در سطح نوآوری شرکتها: مورد مطالعاتی شرکتهای تبلیغاتیدومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد1399
71دریافت فایل PDF مقالهنقص تعیین کننده تنفس سلولی در فیزیولوژی پس از برداشت میوه انارپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بازاریابی در شبکه های اجتماعی بر رفتار مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ویژه ی برند و ارزش لذت جویی(مورد مطالعه : مشتریان گوشی های تلفن همراه اپل، اچ تی سی، سامسونگ و سونی در شهر رشت)چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت1399
73دریافت فایل PDF مقالهSelection the most appropriate signal peptides for chloroplast targeting of the reporter protein based on bioinformatic tools and comparison with in vitro dataسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
74دریافت فایل PDF مقالهSelection the most appropriate signal peptides for chloroplast targeting of the reporter protein based on bioinformatic toolsسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
75دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صلبیت و انعطاف پذیری فونداسیون های رادیه شمع (PRF)سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مدل سازی اثر تغییر فشار جبه ه کار تونل بر نیروی نرمال و لنگر خمش وارده بر پوشش تونلچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست1398
77دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ تسریع شده با امواج فراصوت بر ویژگی های جوانه زنی بذر شیویداولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
78دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانو پرایمینگ کلات منیزیم بر مولفه های جوانه زنی بذر سرخارگل(Echinacea purpurea L.)اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
79دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی پاسخ جوانه زنی بذر ارقام کنجد به سطوح مختلف تنش اسمزیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
80دریافت فایل PDF مقالهپاسخ جوانه زنی بذر شکر تیغال و گل گندم بوته ای به تنش خشکی و شوریاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پرایمینگ تغذیه ای کود نانو و میکرو کلات آهن بر ویژگی های جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا Hyssopus officinalis L.اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص رسانایی نانو بیو کامپوزیت مس/ پلی پیرول/کیتوسان در برابر گاز CO2 و هواپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران1397
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی تهویه طبیعی در استاندارد های بین المللیسومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی1396
84دریافت فایل PDF مقالهمقایسه علاقه مندی به حجاب از نگاه دختران تازه مسلمان شده با دختران مسلمان ایرانهمایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب1396
85دریافت فایل PDF مقالهتجربه زیستی زنان متاهل در مواجهه با طلاق عاطفیششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1397
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمار فرسودگی تسریع شده بر خصوصیات جوانه زنی و تغییرات اسیدهای جرب بذر کنجدچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1396
87دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده از سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت در مجتمع های مسکونیسومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران1396
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی خواص هیدرولیکی جریان آشفته دوغاب یخ در داخل لوله های افقیسومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران1396
89دریافت فایل PDF مقالهNatural resource rent and Human Capital Accumulationکنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت1396
90دریافت فایل PDF مقالهشیوه ی ساخت و بهره برداری و محاسبه ی هزینه ی یک پک خورشیدیاولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران1395
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متغیرهای متالورژیکی و پارامترهای جوشکاری در جذب هیدروژن وترک های هیدروژنی در صنایع نفت وگازاولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران1395
92دریافت فایل PDF مقالهSmooth Downsampling of Depth Images for Visual Prosthesesنهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران1394
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی بهبود خواص کششی و برشی کامپوزیتهای ساخته شده به روش تزریق رزین تحت خلا در مقایسه با فرآیند ساخت لایه چینی دستیهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص بورس اوراق بهادارتهرانکنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت1395
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرهوش سازمانی بربکارگیری مدیریت دانشهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش1394
96دریافت فایل PDF مقالهPreliminary studies into the seismic behavior ofKnee-Ring Braced Framesکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
97دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر جوانه زنی گیاه مرزه تحت تنش شوریاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
98دریافت فایل PDF مقالهCYCLIC BEHAVIOUR OF KNEE-RING BRACED FRAMESدومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه1394
99دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانوذرات کاتیونی سیلیکا و بررسی کاربرد آنها برای انتقال ژن به سلول های گیاهی توسط سامانه فراصوتهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثراندازه نانوذرات طلا وساختار لیگاند در راستای طراحی یک زیست حسگر برای شناسائی گیاهان تراریختهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانت تحت تیمار های هورمون و هالو پرایمینگ بر کاهش خسارت فرسودگی بذر ذرتهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص فیزیکی چند سازه ساخته شده از سیمان اصلاح شده و الیاف نراد و نانو ولاستونیتدومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ1393
103دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت تنش شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
104دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تیمار های اسمو و هیدرو پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی بذر چهار رقم علوفه ای و دانه ای گیاه تاج خروسدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه مدلهای تحلیلی نرم افزاری و نمونه واقعی مهاربند کمانش ناپذیرکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
106دریافت فایل PDF مقالهتعیین پروفیل سه بعدی رسوب و عمق مناسب در حوض های ته نشینی تصفیه خانه های فاضلاب به کمک دینامیک سیالات محاسباتیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
107دریافت فایل PDF مقالهتعیین عمق حوضچه و ابعاد دیواره بافل با مدل سازی عددی در حوضچه های ته نشینی تصفیه خانه های فاضلابکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
108دریافت فایل PDF مقالهPredictive Three Step Search (PTSS) algorithm for motion estimationهشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران1392
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیربسترهای آلی بذرهمراه با باکتریهای محرک رشد گیاه PGPR برخصوصیات گیاهچه ای ذرت سیلویی درخوزستاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی تیمارهای هیدرو وهالو پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی بذرگیاه داروئی رازیانهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
111دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای شبکه ای توسط معادلات سنت ونانتهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
112دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و بررسی اثرات دیواره ی بافل بر راندمان حوضچه های ته نشینی دایرویهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
113دریافت فایل PDF مقالهSawtooth Switching Strategy Implementation for Indirect Matrix Converterسومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو1390
114دریافت فایل PDF مقالهکاهش خطای ناشی ازتغییرات دمایی درشتاب سنجهای mems به کمک روشهای فعال و غیرفعالبیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران1392
115دریافت فایل PDF مقالهRealtime Stereo Localization of a Moving Speaker Using Filtered Spectrogram Correlation Map algorithmبیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران1392
116دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدلهای آشفتگی در شبیه سازی عددی حوض های ته نشینی تاسیسات تصفیه فاضلابهمایش ملی عمران و توسعه پایدار1391
117دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرعت ورودی و تاثیر آن بر راندمان حوضچه ته نشینی دایرویهمایش ملی عمران و توسعه پایدار1391
118دریافت فایل PDF مقالهطراحی و شبیه سازی کنترل کننده عصبی مکان عمودی پلاسما در توکامک دماونددومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران1387
119دریافت فایل PDF مقالهتعیین نقش کلریدپتاسیم و نیترات پتاسیم برای بهبود تحمل به تنش سرما درهیبرید ذرت سینگل کراس 704یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
120دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ریاضی فرایند گوگردزدایی ازنفت خام به روش عریان سازی سرد و استفاده ازنتایج آن به منظور پیش بینی کیفیت محصول خروجی فرایندچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
121دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان دوفازی در حوضهای تهنشینی تاسیسات تصفیه فاضلابدومین کنفرانس سالانه انرژی پاک1391
122دریافت فایل PDF مقالهاثر برخی از فلزات سنگین بر توانایی جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاه چه عدساولین همایش ملی گیاه پالایی1390
123دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تجربی رانش استاتیک درسیستم پیشرانش تک ملخی و زوجملخی هم محوردهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
124دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تجربی رانشاستاتیکدر سیستم پیشرانشتکملخی و زوج ملخی هم محوردهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
125دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده ازپساب پالایشگاه گاز و گازمایع 900 گچساران در ایجاد و توسعه فضای سبز منطقه پازنان 2پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
126دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ساختاری تاقدیس‌های خویز و منصورآباد در شمال شرق بهبهاناولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
127دریافت فایل PDF مقالهجلوگیری از تشکیل کک درکوره شعله مستقیم واحد نمک زدایی پازنان-2 شرکت بهره برداری نفت و گازگچساراننخستین همایش و نمایشگاه مشعل و کوره های صنعتی1390
128دریافت فایل PDF مقالهاصلاح فرآیندها به منظور کاهش خط رپذیری در پروژ ههای ساختمانیدومین همایش ملی ایمنی ساختمان1389
129دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و ساخت شیشه های هوشمند برپایه اکسیدهای فلزی الکتروکرومدومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی1389
130دریافت فایل PDF مقالهساخت الکترود توپودری جوشکاری چدن نشکن با فرآیند MMAWدومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1386
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش بیولاک در تصفیه فاضلاب شهریدومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست1388
132دریافت فایل PDF مقالهساخت لایه نازکی از اکسید تنگستن و بررسی خواص اپتیکی و الکتروکرومیکی آنشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
133دریافت فایل PDF مقالهطراحی و پیاده سازی یک دمدولاتور حساس به فاز دیجیتال برای استفاده در سیستم های مقطع نگاری امپدانس الکتریکی  (EIT)دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1388
134دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نانوتکنولوژی در مقابله با پدیده‌ی خشکسالیدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388

مقالات امیر موسوی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهطراحی، ساخت و انتقال سازه های ژنی جهت خاموش سازی ژن های F3′5′H و F3′H در انگور رقم شیرازفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
2دریافت فایل PDF مقالهTHE EFFECT OF DIFFERENT STRAINS OF AGROBACTERIUM RHIZOGENES AND TYPES OF EXPLANT IN CREATION OF HAIRY ROOTS FOR HYOSCYAMUS RETICULATUSمجله بین المللی مطالعات علمی1394
3دریافت فایل PDF مقالهبیان فاکتور رشد استخوانی نوترکیب انسانی2 (rhBMP2) در ریشه های موئین تراریخت توتوندوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1397
4دریافت فایل PDF مقالهآنالیز مولکولی و بررسی بیان ژن استیل ترانسفراز مخمریAYT1 ) ) جهت سم زدایی توکسین فوزاریومی DON در لاین های نسل دوم گندم تراریخته (Triticum aestivum )دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
5دریافت فایل PDF مقالهتراریختی گیاه کلزا با ساختار ترکیبی حاوی ژن جهش یافته epsps و ترادف نشانه کلروپلاستی به منظورافزایش تحمل به علف کش گلیفوسیتدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
6دریافت فایل PDF مقالهعامل های موثر بر موفقیت ریزپیوند ex vitro در گیاه لیموترش (Citrus aurantifolia) به منظور نجات شاخساره های بدون ریشهفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
7دریافت فایل PDF مقالهواکنش ریزنمونه های مختلف یک رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium) به تنظیم کننده های رشد گیاهی در محیط درون شیشه ایفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دو روش پوشاندن با کاغذ مومی در مهار آسیب های ناشی از سرمازدگی میوه انار ’ملس ساوه‘ در سردخانهفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
9دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به دو جریان اصلی سلفیه و امکان همزیستی آنها با دیگر مذاهب اسلامیدوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی1397
10دریافت فایل PDF مقالهآیا کیفیت بذر بر آستانه های گرمایی جوانه زنی تاثیرگذار است مطالعه موردی: بذر خودمصرفی گندم (Triticum aestivum L.) رقم چمرانفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1397
11دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به دو جریان اصلی سلفیه و امکان همزیستی آنها با دیگر مذاهب اسلامیدوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی1398
12دریافت فایل PDF مقالهIn-vitro Evaluation of Microleakage in Root Canal Obturation with Mineral Trioxide Aggregate and Calcium-enriched Mixture Cement Using Fluid Filtrationمجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی1398
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آگاهی والدین کودکان 12-8 سال در ارتباط با ترومای دندان های بیرون افتاده در شهر اصفهان در سال 1395-1394مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه موقعیت تنگه اپیکال در دندان های تک ریشه و چند ریشهمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396
15دریافت فایل PDF مقالهنقدی بر نگاه تاریخی محمد قطبتاریخ نگری و تاریخ نگاری1393
16دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به نقش دانشمندان جندی شاپور در نهضت ترجمهنشریه آفاق علوم انسانی1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل سازویی Scrophularia striata تحت تنش های شوری و خشکی در دماهای مختلففصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کمی بیان ژن های CBF1 و CBF4 تحت تنش سرما در ارقام انگور وینیفرا (Vitis vinifera L.) خلیلی دانه دار، شاهرودی و گونه ریپاریا (Vitis riparia)فصلنامه علوم باغبانی ایران1394
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 971 بار

نمودار سالانه مقالات امیر موسوی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با امیر موسوی


به اشتراک گذاری صفحه امیر موسوی

پشتیبانی