آقای دکتر علی عبادی

Dr. Ali Ebadi

استاد،گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180012)

102
90
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی