آقای دکتر مجید شکرپور

Dr. Majid shokrpour

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179975)

63
40
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی