آقای دکتر علی اشرف مهرابی

Dr. Ali Ashraf Mehrabi

Associate Professor, Department of Biotechnology Researches in Natural Resources, Research Institute of Forests and Rangelands

Researcher ID: (337922)

82
22
3
7
29

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام (1399)
  • سرآمدی آموزش دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام (1389)
  • رتبه اول آزمون دروه دکتری تخصصی اصلاح نباتات دانشگاه تهران (1381)
  • رتبه دوم آزمون دروه دکتری تخصصی اصلاح نباتات - اعزام به خارج از کشور (1381)
  • رتبه اول آزمون دروه دکتری تخصصی اصلاح نباتات دانشگاه آزاد - علوم و تحقیقات تهران (1381)
  • رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه تبریز (1379)
  • رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات (1379)