ارزیابی تنوع ژنتیکی تعدادی از جمعیت های خرمای ایران با استفاده از انگشت نگاری نشانگر ISSR

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,451

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_059

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

خرما یکی از محصولات باغی مهم کشور ایران است و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. تنوع و ارتباط ژنتیکی 75 نمونه از 15 جمعیت درخت خرما با استفاده از نشانگر ISSR ارزیابی شد. در مجموع 162 باند با استفاده از 14 آغازگر 17 و 18 نوکلئوتیدی ISSR تولید شد که از این میان 155 باند چندشکل بودند. بیشترین تعداد اللهای تکثیر شده و تعداد اللهای چندشکل مربوط به آغازگر 886 UBC، بیشترین شاخص محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC) مربوط به 884 UBC و بیشترین شاخص نشانگر (MI) مربوط به 840 UBC است. تجزیه خوشهای با استفاده از روش NJ و ماتریس عدم تشابه دایس انجام گرفت و 15 جمعیت را به دو گروه اصلی تفکیک نمود. جمعیتهای فرسی، عویدی، گنتار، کبکاب و دگلتنور در یک دسته و سایر جمعیتها در دسته دیگر قرار گرفتند. تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) به منظور برررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتها صورت گرفت و نشان داده شد که واریانس ژنتیکی بین جمعیتها بیشتر از واریانس درون جمعیتهاست. جمعیتهای عویدی و گنتار به ترتیب با بیشترین (62/35) و کمترین (23/46) درصد مکانهای ژنی چندشکل به ترتیب بیشترین و کمترین تنوع ژنتیکی را نشان دادند. بیشترین و کمترین تشابه ژنتیکی نیز به ترتیب بین ارقام دیری و گنتار (0/994) و کبکاب با هر یک از ارقام دیری و گنتار (0/941) مشاهده شد. نشانگر ISSR به دلیل سادگی، سرعت، هزینه پایین و نیز نشان دادن چندشکلی بالا و پوشش دادن تمام ژنوم خرما تکنیکی قدرتمند در تعیین تنوع و ارتباط ژنتیکی جمعیتهای خرما است.

نویسندگان

منیره مارصفری

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

علی اشرف مهرابی

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • و 13 شهریورماه 1391- دانشگاه شهید باهنرکرمان ...
 • Abdulla, M, Gamal, O, 2010. Investigation on molecular phylogeny of ...
 • Adawy, S.S, Hussein, E.H.A, Ismail, S.A, EL-Itiby, H, 2004. Genotyping ...
 • Ahmed, T, 2010. Genetic and environmental variation among Qatari date ...
 • Al-Moshile, A.M, Motawei, M.I, Al- Wasel, A, Abdel- latif, T, ...
 • Ben Abdallah, A, Stiti, K, Lepoivre, P, Du Jardin, P, ...
 • Culley, T.M, 2007. P opulationGen eticAnalys isofS SRdata. http ://www ...
 • El-Rayes, D.A, 2009. C haracterization of three date palm cultivars ...
 • Hani Al-Hadidi, S, Al- Agha, H, N, Talaat, A, 2010. ...
 • Henry, R.J, 1998. Practical applications of molecular markers to tropical ...
 • Hussein, E.H.A, Adawy, S.E.M.E, Ismail, S, El-Itriby, H, 2004. Molecular ...
 • Karim, K, Chokr, B, Amel, S, Wafa, H, Richid, H, ...
 • The Notionol Conference _ Irdnion Dute - 2-3 September 201 ...
 • Kumar, M, Mishra, G.P, Singh, R, Kumar, J, Niak, P.K, ...
 • Moghaieb, R.E.A, Abdel- Hadi, A.A, Ahmed, M.R.A, Hassan , A.G, ...
 • Rawashedi, I, Amri, A, 2006. Genetic charact erizations of date ...
 • Saad Soliman, S, Ahmed ali, B, Mohamed Ahmed, M. M, ...
 • Saghai-Maroof, M.A, Soliman, K.M, Jorgensen RA, Allard RW, 1984. Ribosomal ...
 • Tamura, K, Dudley, J, Nei, M, Kumar, S, 2007. MEGA4: ...
 • Trifi, M, 2001. Polymorp hisme _ typage moleculaire de varieties ...
 • Weir, B, 1990. Genetic data analysis: methods for discrete population ...
 • Zahedi, S, Sakka, H, Rhouma, A, Ould Mohamed Ahmed, A, ...
 • The Notionol Conference _ Irdnion Dute - 2-3 September 201 ...
 • نمایش کامل مراجع