استفاده از جاسموناتها جهت القای مقاومت به تنشهای محیطی و بهبود کیفیت محصولات باغبانی و مکانیسم های دفاعی مرتبط با آنها

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 732

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HORTISYMP01_102

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1393

چکیده مقاله:

تنشهای محیطی یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش عملکرد گیاهان و بازارپسندی محصولات می باشند. گیاهان باید خود را با طیف گستردهای از عوامل محیطی سازگار نمایند که از این عوامل میتوان به تغییرات دمایی، افزایش یا کاهش شدت نور و همچنین تغییرات طیف نوری، استرس اکسیداتیو، تنش خشکی، تنش شوری و حمله حشرات و پاتوژنها اشاره نمود. این سازگاریها به بازنویسی مداوم بیان برخی از ژنها جهت مقابله با شرایط نامساعد نیازمند است. بنابراین یک عامل محیطی باید پس از دریافت بصورت سیگنال داخل سلولی انتقال داده شود و منجر به بیان ژنهای مقاومت به صورت موضعی یا سیستمیک شود (Wasternack et al.,1998). همچنین گیاهان مواد فرار گوناگونی از بافتهای خود از قبیل برگ، گل و میوه منتشر میکنند. این ترکیبات فرار سبب برقراری ارتباط گیاهان با محیط اطراف، جذب گرده افشانهای اختصاصی و کاهش حساسیت به حشرات مضر میگردند. به علاوه سنتز مواد فرار گیاهی به وسیله تغییرات خارجی که توسط پاتوژنها، گیاهخواران یا شرایط آب و هوایی نامساعد ایجاد میشود، تحریک میشود. به هر حال این مواد مانند ترکیبات گازی به عنوان سیگنالهای هوابردعمل می کنند؛ بنابراین اثرگذاری آنها علاوه بر خود گیاه تولیدکننده ترکیبات، بر گیاهان مجاور هم تاثیر گذارند. یکی ازاین مواد فرار، اسید جاسمونیک و استر متیلی آن (متیل جاسمونات) است (Cheong and Choi. 2003).

نویسندگان

مهدی صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

نورالله احمدی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران