آقای دکتر محمدرضا شکیبا

Dr. MohammadReza Shakiba

استاد- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184419)

46
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی