آقای منصور امیدی

Mansour Omidi

استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181318)

92
50
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی