ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای علی اکبر شاه نجات بوشهری

Ali Akbar Shah Nejat Boushehri

استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181320)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی علی اکبر شاه نجات بوشهری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

سمتهای علمی و اجرایی علی اکبر شاه نجات بوشهری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات علی اکبر شاه نجات بوشهری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژن‎های مرتبط با تحمل به شوری در برنجچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط صفات مختلف با عملکرد دانه تک بوته در بخشی از لوبیای چیتی موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایراناولین همایش ملی حبوبات1384
3دریافت فایل PDF مقالهامکان جایگزینی ارزیابی گلخانه ای تنوع ژنتیکی لوبیا چیتی به جای ارزیابی مزرعه ایاولین همایش ملی حبوبات1384
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط برخی از صفات مورفولوژیکی و آگرومورفولوژیکی بخشی از لوبیای قرمز موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایراناولین همایش ملی حبوبات1384
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گونه های رز (Rosa spp.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارههفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و بررسی پروفیل بیان ژن کاندیدای بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم NPR1یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع کیفی و همبستگی موجوددرژنوتیپ های بومی گندم دورومدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات محتوای پروتئین محلول کل تحت تأثیر تنش خشکی در دو رقم گندمدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پلی مورفیسم الکتروفورزی مکان ژنی GLU-A1 و ارتباط آن با کیفیت در گندم دورومدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با استفاده از نشانگرهای اختصاصی در گندمدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پروتئوم میتوکندری در سلولهای ریشه لوبیا در پاسخ به همزیستیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پروتئینهای میتوکندریایی سلولهای ریشه لاینهای جهش یافته سویا دخیل در خود تنظیمی گره زاییدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهآنالیز pcr مکان های ژنی زیر واحدهای سنگین پروتئین های گندم نانوایینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گندم های هگزاپلوئید نان ایرانی با استفاده از الگوی باندی پروتئین های گلیادین به کمک الکتروفورز ژل آکریل آمیدA-PAGEنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروتئین های محلول در آب (آلبومین ها) ارقام گندم نان ایران به روش ایزو الکتریک فوکوسینگدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی و تجزیه علیت صفت عملکرد دانه در لوبیا چیتیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
17دریافت فایل PDF مقالهتحلیل موردی پروتئین های حبوبات از دیدگاه ژنتیکی و بررسی ساختار و ویژگیهای مولکولی آن هادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ژ«وتیپ پرتودهی بذرها و پیش تیمار سرمایی بر روی کالوس زایی و گیاه زایی حاصل از کشت بساک دو رقم گندم بومی ایران و موتانت های آنهاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های Rosa canina L در ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریز ماهوارههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری و پایداری لاین های جهش یافته کلزا (Brassica napus L.)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398

مقالات علی اکبر شاه نجات بوشهری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهعوامل مؤثر در انتقال ژن گزارشگر uidA با استفاده از اگروباکتری به گیاه کاهو (Lactuca sativa L.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1391
2دریافت فایل PDF مقالهاثر الیسیتور زیستی و نانوالیسیتور بر افزایش تولید برخی آلکالوئیدها در گیاه خشخاش (Papaver somniferum L.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1393
3دریافت فایل PDF مقالهگزینش برای تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata L.)دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهباززایی درون شیشه ای ارقام کاهوی Lactuca sativa ایرانیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن های جو در پاسخ به تنش اسمزی با استفاده از فن آوری درشت آرایهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی هم تنظیمی وهم بیانی تعدادی ازژن های پاسخ دهنده به تنش شوری درگندم نان Triticum aestivum Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی زیرواحدهای سنگین گلوتنین درAegilops tauschii و Tritcium boeoticum ایران و کشورهای همسایهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آلل های زیرواحدهای سبک گلوتنین در ژنوم D گندم نان و خویشاوندان وحشیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهگزینش ژنوتیپ های پرمحصول با عملکرد روغن بالا در لاین های جهش یافته کلزا (Brassica Napus L.)پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بعد از دوره گلدهی بر خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد برخی از ژنوتیپ‎های زمستانه کلزا (Brassica napus L.) در شرایط مزرعهپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
11دریافت فایل PDF مقالهشناسایی میکرو RNAهای جدید در کلزا (.Brassica napus L) و نقشی که در سرکوب ژن های هدف بهعهده دارندفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPDمجله پژوهش های تولید گیاهی1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 466 بار

نمودار سالانه مقالات علی اکبر شاه نجات بوشهری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با علی اکبر شاه نجات بوشهری


به اشتراک گذاری صفحه علی اکبر شاه نجات بوشهری

کلیدواژه های مهم در مقالات علی اکبر شاه نجات بوشهری

پشتیبانی