آقای دکتر منصور قربانپور

Dr. Mansour Ghorbanpour

گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (477587)

13
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی