ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمود سلوکی

Mahmoud Solouki

دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182178)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمود سلوکی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

سمتهای علمی و اجرایی محمود سلوکی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات محمود سلوکی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام انگور سیستان با استفاده از مارکر مولکولی RAPDچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهپرایمرهای بلند برای نشانگر مولکولی RAPD در انگورچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهاستخراج DNA برای آنالیز RAPD در انگورچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی خلر با استفاده از نشانگر مولکولیاولین همایش ملی حبوبات1384
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات کمی مرتبط با اجزاء عملکرد روی4 رقم لوبیای معمولی(Phaseolus vulgaris L.)اولین همایش ملی حبوبات1384
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی‌ فنوتیپی و ژنتیکی و تجزیه علیت عملکرد دانه و علوفه در خلراولین همایش ملی حبوبات1384
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه صفات کمی موثر بر عملکرد و اجزاء آن روی لوبیا تحت شرایط تنش خشکی با کمک تجزیه چند متغیرهاولین همایش ملی حبوبات1384
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت تالاب هامون در رفع فقر و بیکاری و کاهش مهاجرت حاشیه‌نشینان تالاب هاموناولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آبیاری با آب شور بر عملکرد و اجزای آن در لاین های جو به روش تجزیه علیت (Path Analysis)اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب1380
10دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی مهندسی متابولیت های ثانویه گروه بنزیل ایزوکوئینولین در گیاه خشخاش Papaver somniferum L.)همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی از تودههای بابونه رومی Anthemis cotula L. and A. altissima L. با استفاده از تکنیک RAPDسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی از تودههای بابونه Matricaria inodora L با استفاده از تکنیک RAPDسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
13دریافت فایل PDF مقالهبیوتکنولوژی کشاورزی و نقش آن درتوسعه پایدارکشاورزیدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
14دریافت فایل PDF مقالهنقش بیوتکنولوژی درزندگی انسان و چالشهای پیش رودومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع ریز نمونه بر کالزایی فندق (Corylus Avellana)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهجنین زایی گیاه دارویی مشگک (Ducrosia anethifolia) از طریق کشت سوسپانسیون سلولیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهکشت ریشه گیاه دارویی مشگکDucrosia anethifoliaدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای آلی،زیستی و شیمیایی بر قابلیت های بذر گیاه دارویی اسفرزهاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی صفات کمی و کیفی برخی ژنوتیپ های لوبیا سفیدنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات کمی موثر بر عملکرد و اجزاء آن روی لوبیا سیاه تحت شرایط تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
21دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت پلاسمید نوترکیب pBI-HG-CSF حامل فاکتور محرکه کلنی گرانولوسیت انسانی برای تراریزش گیاهاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
22دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و اسید آبسزیک بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو ژنوتیپ ماریتیغال (Silybum marianum L.)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
23دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی هورمون اسید آبسزیک بر ارتفاع بوته، تعداد کاپیتول در بوته و پرولین در شش ژنوتیپ ماریتیغال در شرایط تنش خشکیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
24دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات اسید جیبرلیک ، اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر القاء تنش اکسیداتیو و مکانیسم های مقاومت به آن در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
25دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف مس بر جوانه زنی و رشد گیاهAgropyron desertorumاولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه خربزه (Cucumis melo L)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لاینهای دابل هاپلوئید جو تحت تنش بور در شرایط کشت هیدروپونیکسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهمقایسه لاینهای دابل هاپلوئید جو در شرایط کشت هیدروپونیکسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنظیم کننده های رشد در جایگزینی پتاسیم با سدیم در کشت بافت توتونهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
30دریافت فایل PDF مقالهتجزیه به عامل ها در جوهای ایرانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر غلظت آگار و تیمار هورمونی بر ریز ازدیادی و تولید جوانه انتهایی در حسن یوسفهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی نشانگرهای مورفولوژیکی و ملکولی در تفکیک گونههای بابونه آلمانی(Matricaria sp.)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی نشانگرهایRAPDو نیمهتصادفی در ایجاد چندشکلی وبررسی تنوع ژنتیک بابونه آلمانیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی بین توده ای ارقام بومی خربزه سیستان با استفاده از نشانگرهایISSRاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرگونه های میکوریزا وکود دامی برعملکرد و اجزای عملکرد خیارتلخ Momordica charantiaکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنش خشکی بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی ارقام گندماولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی پرولین و کربوهیدرات گیاه دارویی نعناع فلفلی(Mentha piperita L.)در واکنش به تنش منگنز و اسید سالیسیلیکاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
38دریافت فایل PDF مقالهتأثیر استعمال آهن در شرایط تنش شوری بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در خربزهاولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری روی فعالیت آسکوربات پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز در خربزهاولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع آللی و شناسایی زیر واحدهای سنگین گلوتنین در ارقام زراعی گندم نان ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای سنگین گلوتنین در برخی از گندم های دوروم ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات آنیاگونیستی باکتری های استرپتومایسس برعلیه قارچ آلترناریا آلترناتا و آلترناریا سولانی در شرایط in vitroهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
43دریافت فایل PDF مقالهنحوه سنتز و ویژگی های رزمارینیک اسید(مروری)دومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1393
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ضد میکروبی عصاره بادرشبو (Dracocephalum moldavica) علیه پاتوژنهای مهم انسانیدومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1393
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات باکتری محرک رشد و اسید سالیسیلیک بر صفات فیزیولوژیکی در گیاه نعناع سبز Mentha spicata L تحت تنش خشکیاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات باکتری محرک رشد و اسید سالیسیلیک بر رنگدانههای فتوسنتزی در گیاه نعناع سبز Mentha spicata L تحت تنش خشکیاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات Bacillus amyloliquefaciens 1732 و اسید سالیسیلیک بر الگوی بیان ژن لیمونن هیدروکسیلاز (lim3h) و آنزیمهای آنتی اکسیدانی در نعناع سبز تحت تنش خشکیاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر گونه های میکوریزا بر رشد زایشی و مورفولوژیکی گیاه دارویی کارلا Momordica charantia تحت سطوح کود دامیاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کینتین بر روی فاکتورهای رشدی گیاه دارویی سیاهدانه تحت تنش شوریدومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی1394
50دریافت فایل PDF مقالهمقدمهای بر خواص درمانی و ضد میکروبی اسانس (عطرمایه) گیاه دارویی مرزهدومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1395
51دریافت فایل PDF مقالهمقدمه ای برخواص درمانی و ضدمیکروبی عصاره های آبی، اتانولی و متانولی گیاه مرزهدومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1395
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی الیسیتورھای زیستی و غیر زیستی بر روند تغییرات پلی فنل اکسیداز ژنوتیپ ھای گیاه دارویی مرز Satureja horthensisLاولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت1396
53دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ساختار جمعیت 110 ژنوتیپ مرکبات با استفاده از داده های نشانگر ریزماهواره و AFLPیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
54دریافت فایل PDF مقالهمهار گلدهی در انگور یاقوتی توسط ژن FLCششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398

مقالات محمود سلوکی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهفعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز (Cm APX)و میزان بیان ژن کدکننده آن تحت تنش شوری در توده های خربزه .(Cucumis melo L)بومی سیستاندوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1392
2دریافت فایل PDF مقالهاثر منگنز و اسید سالیسیلیک بر بیان ژن منتون ردوکتاز و میزان منتولدر گیاه دارویی نعناع فلفلیدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1393
3دریافت فایل PDF مقالهتجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جولخت (Hordeum vulgare L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی، جداسازی و بررسی توالی پیشبراختصاصی بذر β- کانگلایسینیندوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1395
5دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و آنالیز عملکرد ژن افزایش جذب فسفر (PSTOL1) از گونه وحشی برنجدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1396
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ویژگی های کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی رزماری تحت تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در چین های مختلففصلنامه به زراعی کشاورزی1396
7دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کالوس زایی و تاثیر الیسیتور های زیستی و غیر زیستی بر میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی سیاه دانه در شرایط آزمایشگاهیفصلنامه سلول و بافت1396
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم نان در شرایط تنش گرمای انتهای فصلفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلفمجله تولید گیاهان زراعی1397
10دریافت فایل PDF مقالهکالوس زائی و اندام زائی از جداکشت های مختلف گیاه علف مار Capparis spinosa L تحت شرایط درون شیشه ایمجله پژوهش های تولید گیاهی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 837 بار

نمودار سالانه مقالات محمود سلوکی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمود سلوکی


به اشتراک گذاری صفحه محمود سلوکی

پشتیبانی