پایش علمی در استان سیستان و بلوچستان

103کنفرانس39ژورنال
37,043سند علمی
30مرکز علمی
15نشست583پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان سیستان و بلوچستان
بررسی و کنترل مهار باکتری نوکاردیا استروئیدس با متابولیت های ثانویه گیاه دارویی ترخون((Artemisia dracunculusدر شرایط آزمایشگاهامکان سنجی جایگزینی داروهای شیمیایی مورد استفاده در بیماری های تنفسی (عامل :قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس) با ترکیبات فعال گیاه علف چشمهجایگاه گیاهان دارویی در توسعه روستاییاهمیت کشت و تولید گیاهان دارویی در اقتصاد و صنعت کشور( مطالعه موردی ،گیاه شیرین بیان)مولتی ویتامین سافت ژل آهسته رهش بزرگسالانرابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای وظیفه ای و داوطلبانه سبز با توجه به نقش تعدیلگر متغیر جنسیت در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستانتحلیل مقایسه ای اثرات امنیت شغلی بر کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی کارکنان رسمی و قرار دادی در کمیته امداد امام خمینی (ره ) شهرستان زاهدانشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشاوره و هدایت شغلی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان زاهدانبررسی برخی از کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات زمین شناسیمبانی مفهومی پژوهش مدیریت فرهنگینقش عوامل رقابتی بر مزیت بازاریابی بندر چابهارارزیابی اقتصادی اکوسیستم جنگل های پسته و بادام وحشی با رویکرد ارزش گذاری مشروط مبتنی بر جامعه روستایی و عشایری(مطالعه موردی: شهرستان بافت)بررسی نقش اراضی رهاشده در ناپایداری شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام)تاثیرمحیط خانوادگی بر سبک فرزندپروری و رشد کودکاناقتصاد و آموزش و پرورش و تاثیر این دو بر یکدیگربررسی رابطه بین مهارت فراشناخت با ابراز وجود و مهارت اجتماعی در دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر زاهدان
کنفرانس های استان سیستان و بلوچستان
شهرداری های استان سیستان و بلوچستان
مراکز علمی استان سیستان و بلوچستان
نشست های استان سیستان و بلوچستان