آقای دکتر غلامرضا عزیزیان

Dr. Gholamreza Azizyan

عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176310)

104
26
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی