آقای دکتر سید احمد میرباقری

Dr. Ahmad Mirrbagheri

استاد - دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318829)

124
22
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی