حل عددی معادله انتقال-پخش به کمک روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 541

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC17_059

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

انتقال و پخش آلودگی هم در آب های زیرزمینی و هم در آب های سطحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بررسی و نحوه انتشار آلاینده در این محیط ها به کمک حل معادله انتقال- پخش (ADE) صورت می گیرد. معادله انتقال- پخش یک معادله دیفرانسیل جزیی از نوع سهموی است که در حالت یک بعدی دارای حل تحلیلی می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش عددی بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین برای اولین بار به حل عددی این معادله پرداخته شده است. همچنین تابع درونیاب و تابع وزن به ترتیب حداقل مربعات متحرک و اسپلاین درجه سه می باشد. دو مثال در حالت یک بعدی ارایه شده و به کمک این روش حل میگردند. نتایج بدست آمده از روش بدون شبکه با نتایج حل تحلیلی و سایر روشهای عددی مقایسه شد. نتایج رضایت بخش بوده به طوریکه استفاده از این روش در مطالعات آتی توصیه میگردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی محتشمی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران، مدیریت منابع آب دانشگاه سیستان و بلوچستان

سیدآرمان هاشمی منفرد

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانسگاه سیستان و بلوچستان

غلامرضا عزیزیان

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان