ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای عباس قاسمی

Abas Ghasemi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176882)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی عباس قاسمی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو کمیته علمی - هیات داوراناولین همایش ملی جوشکاری صنعتی و نوین ساختمان

مقالات عباس قاسمی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر مقاومت افزون بر ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات خورجینیدومین کنگره ملی مهندسی عمران1384
2دریافت فایل PDF مقالهکمینه کردن پاسخ پیچشی ساختمانهای نامتقارن تحت حرکات نزدیک گسل با استفاده از پالس معادلپنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1386
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ساختاری و ریخت زمین شناسی تاقدیس آینه ورزان- دلیچایبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه نانوذره تنگستن W برای همپوشانی های متفاوت درابعاد نانویی مختلف به منظور طراحی حفاظهای فوتونی برای مراکز پزشکی هسته ایاولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش نانوذرات Gd2O3 و Gd برروی نوترونهای حاصل از چشمه نوترونی Am-Be و شبیه سازی با کد MCNP4Cاولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی1390
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عملیات پیرسازی و سرعت سرد کردن بعد از آن بر دماهای استحاله در آلیاژهای متخلخل NiTiچهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش نانوذرات Hf Sm برروی نوترونهای حاصل ازچشمه نوترونی Am-Be و شبیه سازی باکدMCNP4Cدومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه نانوذراتBaCl2 برای همپوشانی های متفاوت درابعاد نانویی مختلف به منظور طراحی حفاظ های فوتونی وشبیه سازی آن بااستفاده ازکدMCNP4Cدومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
9دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و طراحی حفاظ نوترونی با استفاده ازنانوذرات بمنظورافزایش قابلیت های پدافندیسومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1392
10دریافت فایل PDF مقالهاثر قطع آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی و میزان پروتئین سه رقم کلزا (Brassica napus L.)همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
11دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از منحنی های شکنندگی در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مخازن هوائی بتن مسلحششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل ریاضی برای بهینه سازی سیستم های تصویر گر پزشکی با توجه به خواص میدان های فرنل و فرانهوفراولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهتوسعه منحنیهای شکنندگی برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مخازن هوائی بتن مسلحدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیراندرکنش خاک - سازه برپاسخ لرزه ای مخازن مدفون و مقایسه نیازها باضوابط آیین نامه ایدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
15دریافت فایل PDF مقالهچشم اندازهای نظری در مورد «از خود بیگانگی» و هویتاولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)1394
16دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بحران هستهای و طراحی حفاظ فوتونی بمنظور محافظت افراد در برابر پرتوهای ناشیاز حوادث هستهایاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی رهبری تحول آفرین و معنوی و نقش آنها در توانمندسازی کارکناناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
18دریافت فایل PDF مقالهعملکرد جداسازهای لرزه ای درسازه های قاب خمشی ویژه منظم و نامنظم در ارتفاعکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی خرابی پیش رونده ساختمان های بتنی تحت اثر انفجارچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر فاصله مقاطع ستون مشبک بر مقاومت در برابر بارهای انفجاریچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد جداسازهای لرزه ای درسازه های قاب خمشی ویژه منظم و نامنظم در ارتفاعچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرجزئیات ورق اتصال مهاربند بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی دارای مهاربند شورونچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نیاز لرزه ای سازه های مهاربندی شده کمانش ناپذیر با استفاده از جداگرهای لرزه ایچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لرزه ای ساختمان های دارای دیوار برشی بتن مسلح با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازهچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
25دریافت فایل PDF مقالهتوسعه منحنی های شکنندگی در ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های بنایی موجودچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
26دریافت فایل PDF مقالهتوزیع نیرو بین دیوارهای بنایی و طراحی لرزه ای سازه های بنایی براساس جابجاییچهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1394
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد میراگرهای اصطکاکی دورانی درسازه های قاب خمشی ویژه منظم ونامنظم در ارتفاعکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی1394
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای قارچ کشی عصاره پوست میوه پرتقال و نارنج از دو منطقه بم و ریگان بر قارچ آسپرژیلوس فلاووسکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بنایی تحت حرکات نزدیک گسلسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
30دریافت فایل PDF مقالهاثرمولفه های حرکات نزدیک گسل برپاسخ پیچشی ساختمانهای نامتقارن بنایی مسلحسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
31دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان به منظور کاهش مصرف انرژینخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر1394
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رفتار لرزه ای سازه های دارای دیوار برشی فولادی تقویت شده با کامپوزیت FRPکنفرانس بین المللی مهندسی عمران1395
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر عملکرد و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار هیدرو استاتیکی و هیدرو دینامیکی اسکله های شناور تحت اثر بارهای محیطیدومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1395
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی رشد و ضریب وضعیت لوچ سفیدرود Oxynoemachilus bergianus (Derzhavin, 1934) در رودخانه سفیدرود استان گیلاندومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب1394
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زلزله های متوالی بر پاسخ قاب های خمشی فولادی با شکل پذیری متوسطاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
37دریافت فایل PDF مقالهمبانی نظری، مفاهیم و ویژگی های مسیولیت اجتماعی شرکت ها و تاثیرات توجه به آن در سازمان هاهمایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت1395
38دریافت فایل PDF مقالهمکانیزم کمانش هسته فولادی بادبندهای کمانش تاب BRB با وجود نقص اولیه هندسی بادبندهفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد1395
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حساسیت هسته فلزی دربادبندکمانش تاب BRB به میزان نقص هندسیچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی یادگیری سازمانیاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی1396
41دریافت فایل PDF مقالهبهبود عملکرد لرزه ای پل های موجود با استفاده از میراگرهای ویسکوز تحت رکوردهای نزدیک گسلششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1396
42دریافت فایل PDF مقالهبهبود رفتار لرزه ای سازه های بلند مرتبه دارای هسته فولادی با استفاده از میراگرهای اصطکاکی دورانی و مهاربندهای کمانش تاب تحت اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک گسلچهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های بلند مرتبه فولادی بهسازی شده با میراگرهای اصطکاکی در مقایسه با مهاربندهای کمانش ناپذیر تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسلچهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
44دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دینامیکی شیب های بالادست و پایین دست سد بافت در برابر بارگذاری زلزله با استفاده از مدل plaxisاولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)1395
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی آماری پایداری دینامیکی پی و شیب های سد خاکی در برابر خستگی برشی و زلزلهاولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)1395
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری و تحلیل خطر پذیری زیرساخت های حیاتی با تاکید برتاب آوریسومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری1396
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر میانقاب بنایی بر عملکرد لرزه ای سازه های بتنی نامنظم در پلانکنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 211397
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار دیوارها در لبه های سخت و نرم در ساختمان های بتنیکنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 211397
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرزه ای ساختمان های نامتقارن بتن مسلحهفتمین کنفرانس ملی بتن ایران1394
50دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک بحران با رویکرد امداد و نجات (چهارسوق بزرگ بازار تهران)اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری1397
51دریافت فایل PDF مقالهتحلیل غیرخطی استاتیکی سازه های فولادی مجهز به کمربند خرپاییهفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1398
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ضریب رفتار سازه های فولادی مجهز به کمربند خرپاییچهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1398
53دریافت فایل PDF مقالهتخریب پیشرونده سازه فولادی با مهاربند واگراسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی خطرات وتهدیدات ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیهنخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی1398
55دریافت فایل PDF مقالهچالش های مدیریت نوین توسعه پایدار روستایینخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی1398
56دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تخریب پیشرونده سازه فولادی با انواع مهاربند واگرا قطری ،هشتی و تیرپیوند قائمسومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست1398
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی خرابی پیشرونده سازه بلند مرتبه خرپایی فولادی به کمک آنالیز حساسیتچهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)1399
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نیاز لرزه ای ستون ها در قاب های مهاربند همگرای ویژه در مقایسه با قاب های مهاربندی شده شورونچهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)1399

مقالات عباس قاسمی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 93 بار

نمودار تولید سالانه مقالات عباس قاسمی

تماس با عباس قاسمی


به اشتراک گذاری صفحه عباس قاسمی

پشتیبانی