ارزیابی معادلات انتقال رسوب به منظور برآورد بهترین معادله در رودخانه سرباز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 947

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_086

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مطالعات مربوط به رسوب در بحث مهندسی رودخانه و پروژه های مرتبط با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، باتوجه به اینکه داده های مربوط به رسوب یک رودخانه به علل گوناگون میتواند دارای نقص باشد و یا در بعضی از مقاطع، امکان اندازهگیری مستقیم بار رسوبی وجود ،نداشته باشد انتخاب یک معادله تخمین رسوب برای هر رودخانه امری مهم است. برای محاسبه بار رسوبی می توان ازمعادلات تجربی تخمین .کردده رسوب استفا هدف از این تحقیق، براورد بار رسوب کل رودخانه سرباز در استان سیستان و بلوچستان با استفاده معادلات تخمین رسوب ایکرز- -، انگلوندوایت هنسن و یانگ است. در این تحقیق ابتدا به بازسازی و تکمیل آمارهای ناقص بار رسوب معلق و بار بستر و بار رسوب کل سالانه رودخانه سرباز و سپس محاسبه بار رسوب کل با استفاده از معادلات پرداخت شده است. نتایج نشان داد که در دو ایستگاه پیشین و پیردان، -معادله انگلوند هنسن مناسبترین پیش بینی برای بار رسوب کل را از بین سه معادله نام برده داراست. معادله یانگ در مرتبه بعدی توانستهاست مقادیر مناسبی را ارایه دهد اما معادله ایکرز وایت نتوانسته است تخمین مناسبی را ارایه دهد.

نویسندگان

غلامرضا عزیزیان

استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه سیستان و بلوچستان،

احسان شهنواز

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب ، دانشگاه سیستان و بلوچستان،