آقای دکتر ابوالفضل اکبرپور

Dr. Abolfazl Akbarpour

دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184489)

159
52
1
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی