ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای ابوالفضل اکبرپور

Abolfazl Akbarpour

دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184489)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی ابوالفضل اکبرپور در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ابوالفضل اکبرپور در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی و کاربرد مدل WMS در مهندسی رودخانه مطالعه موردی: حوضه های بایگ ورشتخوار در استان خراسان)پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون در پیش بینی آورد رسوب درحوزه اهرچای آذربایجان شرقیاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط شروع حرکت ذرات ترسیب شده در کانالهای روباز با مقطع مستطیلی و بستر غیر فرسایشیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
4دریافت فایل PDF مقالهتخمین شماره منحنی رواناب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : حوضه آبریز کامه)هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل های خشکسالی منطقه ایدومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
6دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی تغییرات کیفیت آب مخازن سدها با مدل HEC-5Qدومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
7دریافت فایل PDF مقالهطراحی بهینه هیدروگراف واحد با استفاده از الگوریتم ژنتیکنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر overtopping با استفاده از معادلات USBR و Wilsonنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
9دریافت فایل PDF مقالهکاربرد GISدر تهیه نقشه پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت سرایان در مقابل آلودگیسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
10دریافت فایل PDF مقالهطرح بهینه هیدروگراف واحد با استفاده از الگوریتم SAسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای تایس و نیومن در تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان های آزاد (مطالعه موردی دشت درمیان-اسدآباد در استان خراسان جنوبی)هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
12دریافت فایل PDF مقالهتعیین شماره منحنی رواناب حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی از دور (تصاویر لندست+ETM)دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
13دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهIRSهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
14دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سطح ایستابی آب زیر زمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت بیرجند)هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
15دریافت فایل PDF مقالهآنالیز حساسیت دبی پیک حوضه آبریز با استفاده از مدل WMS (مطالعه موردی حوضه آبریز بنددره بیرجند)اولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نقشه های پوشش گیاهی تهیه شده از تصاویر ماهواره ای لندست و IRS با کمک شاخصهای NDVI و VIاولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
17دریافت فایل PDF مقالههدایت هیدرولیکی آبخوان، برآورد و بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی دشت هشتگرد)نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی1388
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از سیستم های دوگانه آب در مجامع روستایی ( مطالعه موردی : مجتمع روستایی سیچان از استان خراسان جنوبی )سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف1388
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد مدلهای هیدرولوژیک د رحوزه های آبریز معرف ( امامه و کسیلیان)اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب1380
20دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی دبی ورودی سد سفید رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیاولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
21دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از GIS و RS بری بررسی الگوریتمهای طبقه بندی موثر بر روانابهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
22دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مناسبترین مدل GCM بهمنظور کوچک مقیاس کردن آماری دادههای دما و بارندگی در زیرحوضه بهشت آباد کارون شمالیششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهنقش بهینه تغذیه مصنوعی در کاهش خطرات سیلاب های شهری (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی- دشت سربیشه شمالی)اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری1389
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهر بیرجندچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
25دریافت فایل PDF مقالهمعیارهای مکانیابی دفن پسماندهای خطرناکچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
26دریافت فایل PDF مقالهشرایط کاربرد سپتاژ در باروری زمین های کشاورزیچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی شماره منحنی رواناب حوضه آبریز منصور اباد با استفاده از GIS و تصاویر ماهواره ای لندست و IRSنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
28دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهره برداری آبهای زیرزمینی دشت مختاران با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود در محیط GMS6.5نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهایه تایس، ژاکوپ، برگشت تایس و هانتوش در تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوانهای آزاد مطالعه موردی دشت مختاران در استان خراسان رضوینهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
30دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مطالعه موردی سربیشه استان خراسان جنوبیاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
31دریافت فایل PDF مقالهروش شناسایی چندمنظوره بهترین محل برای سدهای کوچک زیرزمینی درمناطق خشک ( مطالعه موردی دشت مختاران )دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
32دریافت فایل PDF مقالهبراورد تقاضای روزانه آب شهری با استفاده از سری فوریه: مطالعه موردی شهر بیرجند در استان خراسان جنوبیکنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری1390
33دریافت فایل PDF مقالهمعرفی پیش بینی کننده های منتخب جهت کوچک مقیاس کردن آماری-رگرسیونی در زیر حوضه بهشت آباد کارون شمالینخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
34دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی بهینه تغذیه مصنوعی به روش معیارهای حذفی، منطق فازی وgis در دشت سربیشه شمالی- خراسان جنوبینخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
35دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی احداث سد زیرزمینی دشت بیرجند خراسان جنوبی با قابلیت های RS و GISنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فراوانی سرعتباد منطقه بیرجند بمنظور احداث نیروگاه بادی در منطقهاولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران1388
37دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اقلیمی استان خراسان جنوبی برمبنای ضریب دو مارتن و به روش عکس فاصله در دوره 2009-1988چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
38دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عدم قطعیت در براورد بارش تحت تاثیر تغییر اقلیم مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک بیرجندچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
39دریافت فایل PDF مقالهبرآورد شمارهمنحنی رواناب براساس منطق فازی با استفاده از سنجش ازدورچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
40دریافت فایل PDF مقالهتخمین ضرایب هیدرودینامیک آبخوان در اکیفرهای آزاد مطالعهموردی دشت سربیشه استان خراسان جنوبیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
41دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سطح ایستابی در ابخوان با بکارگیری نرم افزار GMS مطالعه موردی: آبخوان بیرجندچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
42دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی ضرایب مربوط به پارامترهای کیفی آبخوان بمنظور پیش بینی ضریب انتقال سفره آب زیرزمینیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
43دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی آب زیرزمینی در راستای تعیین حریم کیفی چاههای آب شربمطالعه موردی: شهربیرجندچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر برا لگوی مصرف سرانه آب خانگی درجوامع روستایی مطالعه موردی: استان خراسان جنوبیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
45دریافت فایل PDF مقالهبراوردتقاضای روزانه آب شهری با استفاده از آستانه های بارندگی و درجه حرارت برای تعیین مصرف پایه : مطالعه موردی شهر بیرجند در استان خراسان جنوبیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
46دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی مصرف روزانه کوتاه مدت آب شهری با استفاده از تابع گرماییچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
47دریافت فایل PDF مقالهپهنهبندی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مطالعه موردی در میان اسدآباد استان خراسان جنوبیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی - کیفی سناریوهای تخصیص آب با استفاده از مدل WEAP مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو در استان گلستانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
49دریافت فایل PDF مقالهمدل های عددی با قدرت تفکیک بالا در روندیابی سیل ناشی از شکست سد به کمک روش حجم محدود با استفاده از شبکه بی سازمان مثلثیاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
50دریافت فایل PDF مقالهتعیین وضعیت هیدرولوژیکی حوضه آبریز با استفاده از GIS (مطالعه موردی:حوضه آبریز منصور آباد بیرجند)دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
51دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از قابلیت RS (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند)دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
52دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی مناطق مناسب تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: دشت بیرجند)دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
53دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی معادله تجربی قابلیت انتقال آبخوان با استفاده از پارامترهای آلودگی آبهای زیرزمینیهمایش ملی جریان و آلودگی آب1391
54دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه پتانسیل تولید رواناب حوضه با استفاده از تکنیک های GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند)یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
55دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناطق مستعد جمع اوری آب باران باتکیه بر ظرفیت تولید رواناب در حوضه و به کمک سیستم پشتیبانی تصمیم DSS مبتنی بر GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند)یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
56دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو استراتژی متفاوت در مکان یابی مناطق مستعد جمع اوری باران به کمک سیستم پشتیبانی تصمیم DSS مبتنی بر GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند)یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های هیدرولیکی بر روی طرح های توسعه و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری مطالعه موردی: شهرستان نهبندانیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شماره منحنی رواناب به دست آمده از GIS و RS به کمک مدل HEC-HMSیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
59دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل دوبعدی جهت مدلسازی شکست سد به کمک روش حجم محدودنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرمراتب مختلف زمانی و مکانی درمسائل آبهای کم عمق با روش حجم محدود برروی شبکه بی سازمان مثلثینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
61دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز با سنجش از دور و GISنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های هیدرولیکی بر روی طرح های توسعه و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری مطالعه موردی: شهرستان نهبندانهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
63دریافت فایل PDF مقالهتخمین میزان دبی نشت از بدنه سدهای خاکی با کمک نرم افزار المان محدود Seep/wدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
64دریافت فایل PDF مقالهآشنایی با برنامه ریزی منطقه ای وارتباط آن با آمایش سرزمین به منظور توسعه پایداردومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
65دریافت فایل PDF مقالهشبیه‌سازی عددی انتشار آلودگی به همراه جریان در اثر شکست سد بر روی شبکه های نامنظمسومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار1392
66دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پسماند شهری، فرصتها و تهدیدها (منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس)اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش های اقتصادی پیش روی مدیریت پسماند شهری (منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس)اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
68دریافت فایل PDF مقالهمکانیزم توسعه پاک و چالش های پیش روی توسعه پایداراولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشکلات و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در مجموعه مسکونی ارساولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی و اولویت بندی راهکارهای مدیریت منابع آب استان خراسان جنوبی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبیپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
71دریافت فایل PDF مقالهرویکرد سیستمی در تحلیل اندرکنش منابع آب و فعالیت های اقتصادی (مطالعه موردی:دشت بیرجند)پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
72دریافت فایل PDF مقالهمدل عددی انتقال رسوب کف با معادلات آب کم عمق یک بعدی بوسیله روشهای حجم محدود مرتبه بالاپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالشهای اقتصادی پیش روی مدیریت پسماندشهری منطقه ازادتجاری و صنعتی ارسکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعیین شبکه پایش مناسب کیفی آب های زیرزمینی به منظور توسعه پایداردومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
75دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مکانی سختی آب دشت اسفراین با روش های زمین آماریدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف تحلیل عدم قطعیت و کاربرد آن در مدل مفهومی آب های زیرزمینیدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر قیمت آب بر مدیریت تقاضای آب شهری در ایراندومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
78دریافت فایل PDF مقالهاثر شیب و غلظت بر ارتفاع پیشانی جریان غلیظ در شرایط آزمایشگاهیهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت و رفتار جریان چگال گل آلود جهت مدیریت منابع و مخازن آبهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی ازمایشگاهی تاثیر شیب بستر و غلظت بر سرعت پیشانی جریان غلیظ نمکیهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط موجود در زمینه سرعت پیشانی جریان غلیظهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
82دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارتفاع هد جریان غلیظ در دو قطر مختلف پوشش گیاهی در شرایط آزمایشگاهیهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
83دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سرعت جریان غلیظ در دو قطر مختلف پوشش گیاهی در شرایط آزمایشگاهیهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
84دریافت فایل PDF مقالهتخمین مقدار دبی نشت از درون سدهای خاکی همگن با استفاده از نرم افزار GEO SEEPاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
85دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بیلان منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل های عددیسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
86دریافت فایل PDF مقالهمدیریت آبهای زیرزمینی با استفاده از تلفیق مدلهای WEAP و MODFLOWسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
87دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکانهای مناسب جمع آوری آب باران (RWH) جهت تغذیه مصنوعی آبخوان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP ؛ مطالعه موردی دشت بیرجندسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
88دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ضربه قوچ براساس روش گودونو مرتبه اول بااستفاده ازروش حجم محدودهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران1393
89دریافت فایل PDF مقالهطرح بهینه شکل سدهای بتنی وزنی با درنظر گرفتن اثرات غیرخطی اندرکنش سد-آب- فونداسیوندهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
90دریافت فایل PDF مقالهNumerical Modelling of the Bedload Sediment Transport Dynamics based on the Splitting Wave-Propagation Algorithmدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
91دریافت فایل PDF مقالهطراحی بهینه سدهای وزنی براساس قابلیت اعتماددومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه1394
92دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات انفجار بر سدهای بتنی قوسی با در نظر گرفتن اندرکنش آب-سد-فونداسیونچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
93دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جریان ضربه آبی با استفاده از روش گیرنده موج ایستا Shock-Capturingچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر جریان ضربه آبی با استفاده از روش گیرنده موج ایستاچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
95دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تناسب اراضی به منظور استحصال از انرژی بادی با به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چندمعیارهاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
96دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل سنجی استحصال از انرژی بادی با استفاده از تابع توزیع ویبول (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
97دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی سد و شبکه آبیاری و زهکشی ابریق اهر(ایثار)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
98دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان بااستفاده از مدل بارش-رواناب توزیعی AFFDEFدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
99دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش بدون شبکه MLPGدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
100دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های بدون شبکه وتفاضل محدود در حل معادله لاپلاسکنفرانس بین المللی مهندسی عمران1395
101دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشت در سیستم انتقال آب با استفاده از فیلتر کالمن و مدل سازی هیدرولیکیچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
102دریافت فایل PDF مقالهبهبود پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از فیلتر کالمنچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
103دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی جریان آب زیر زمینی در آبخوان آزاد با استفاده از روش بدون شبکهاولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی اثرات بلوکهای میانی و آستانه انتهایی بر مشخصات پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش واگراچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
105دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی کیفی نیترات دشت بیرجند با استفاده از مدل عددیچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
106دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی حرکت آلودگی در آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مدل عددیچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
107دریافت فایل PDF مقالهبهبود نتایج مدلسازی جریان در آبخوان محصور با استفاده از فیلتر کالمن (اصلاح)دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست1395
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع قایم غلظت جریان غلیظ نمکی تحت تاثیر تراکم و ارتفاع پوشش گیاهیدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
110دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی جریان آب زیرزمینی در آبخوان محصور به روش ایزوژیومتریکچهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
111دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی عددی جریان آب زیرزمینی در آبخوان محصور به روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکینشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
112دریافت فایل PDF مقالهاثر انعطاف پذیری فونداسیون در رفتار غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزلهشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
113دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سدهای بتنی قوسی در برابر انفجار زیرآب با در نظرگرفتن حباب انفجاری و اندرکنش سد-آب-فونداسیونشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
114دریافت فایل PDF مقالهتعیین موقعیت بهینه شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه شهر بیرجند)پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
115دریافت فایل PDF مقالهتعداد و موقعیت بهینه شیر فشار شکن در شبکه توزیع آب با نرم افزار Water GEMS (مطالعه موردی: شبکه شهر بیرجند)پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
116دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی اثرات پله منفی بر مشخصات پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش واگرا و جریان های دوپایا درحوضچهکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
117دریافت فایل PDF مقالهحل عددی معادلات آبهای کم عمق با استفاده ازروش بدون شبکه پتروف- گالرکینکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
118دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی شکست سد با استفاده از روش بدون شبکه پتروف گالرکینکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط آماری ویژگی های مرفولوژیک حوضه های آبخیز مناطق نیمه خشک به منظور استفاده در مدل های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور)هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد نشت یابی در کاهش آب بدون درآمدشرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبیاولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب1396
121دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تصاویر لندست و IRS در برآورد پوشش گیاهی حوضه آبریز منصورآبادسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستمی عوامل موثر بر سرانه ی آب شهری (مطالعه موردی: شهر بیرجند)سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
123دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثرات کنترل مصرف آب بر سرانه آب شهری با استفاده از تفکر سیستمی مطالعه موردی: شهر بیرجندسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
124دریافت فایل PDF مقالهاثر کاهش تلفات بر مدیریت مصرف آب شهری با استفاده از رویکرد سیستمی مطالعه موردی: شهر بیرجندسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامتر BOD و COD در فاضلاب خاکستری خام و مقایسه با استانداردهای استفاده مجدد از پساب در ایراناولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک1398
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی و کارایی کنتورهای آب پیش پرداختی در مدیریت مصرفدومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت1398
127دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی مکانی زمانی حرکت آلودگی در آبخوان محصور به کمک روش عددی بدون شبکه محلی پتروو گالرکینهجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
128دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انتقال آب بین حوضه ای بر بیلان منابع حوضه با استفاده از رویکرد سیستمی (مطالعه موردی : انتقال آب هزار مسجد به حوضه دشت مشهد)نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1398
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش پمپاژ و تصفیه در پالایش آبخوان های آلودهاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
130دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش برنامه ریزی بیان ژن با روشهای تجربی در پیش بینی تبخیرتعرق مرجع روزانه (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
131دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی یک بعدی انتقال آلودگی سفره آب زیرزمینی با روش بدون شبکهاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
132دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های مختلف بدون شبکه در حل معادلات آبهای کم عمقاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
133دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای بدون شبکه پتروف گالرکین وتفاضل محدود در حل معادله جابجایی-پخشاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
134دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش عددی جهت تعیین ناحیه حفاظتی چاه در آبخوان محصوراولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
135دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای ترسیم حریم حفاظتی چاه (مطالعه موردی: دشت قاین)اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
136دریافت فایل PDF مقالهتخمین بیلان آب زیرزمینی به کمک روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکیناولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
137دریافت فایل PDF مقالهروش بدون شبکه پتروو-گالرکین برای حل معادله جابجایی-پخش در حالت غیر ماندگاراولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
138دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش بدون شبکهاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
139دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیستم های تصفیه فاضلاب خاکستری در مقیاس خانگیاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
140دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی هزینه ی برداشت آب با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO در آبخوان محصوراولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
141دریافت فایل PDF مقالهتعیین محدوده پارامترهای ورودی مدل سیلاب شهری SWMM با الگوریتم GLUE مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری کلانشهر تبریزاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
142دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تاثیر چاه های تزریق در مدیریت پدیده ی تداخل آب شور و شیرین در آبخوانهای ساحلیاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
143دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی جریان رودخانه با استفاده از دو مدل هیبرید موجکی- عصبی و نروفازی (مطالعه موردی: رودخانه هلیل رود)اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
144دریافت فایل PDF مقالهطراحی دیواره دنیتریفیکاسیون برای تصفیه آب زیرزمینی آلوده به نیتراتاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
145دریافت فایل PDF مقالهبررسی فناوری های پالایش آلودگی زیرسطحی جهت احیای آب زیرزمینیاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
146دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی انتقال و پخش آلودگی زنگوله ای در رودخانه به کمک روش بدون شبکهاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
147دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر چاه تزریق بر سطح آب زیرزمینی با روش عددی بدون شبکهاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
148دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عملکرد شبکه توزیع آب روستایی در راستای کاهش هدررفت آب(مطالعه موردی: روستای چهکند شهرستان بیرجند)اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
149دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه های پهنه بندی خشکسالی استان خراسان جنوبی بر اساس شاخص بارندگی استاندارد (SPI)سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
150دریافت فایل PDF مقالهحل یک بعدی معادلات انتقال آلودگی آب های سطحی با روش بدون شبکه محلی پتروگالرکینسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
151دریافت فایل PDF مقالهتعیین حریم کمی چاه با استفاده از نرم افزار FEFLOWسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
152دریافت فایل PDF مقالهتعیین حریم کمی قنات با استفاده از نرم افزار FEFLOWسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398

مقالات ابوالفضل اکبرپور در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمروری بر الگوریتمهای فراکاوشی درمدیریت منابع آبدو فصلنامه آب و توسعه پایدار1395
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش موانع نفوذپذیر و شیب بستر بر مشخصه های هیدرولیکی جریان غلیظفصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران1396
3دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تجارب جهانی روش پمپاژ و تصفیه در پالایش آبخوان های آلودهفصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب1397
4دریافت فایل PDF مقالهDetermine Components of Household Water Consumption Per Capita in Rural Communities (Case Study: South Khorasan province, Iran)دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب1397
5دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل شبیه ساز-بهینه ساز کمی و کیفی بهره برداری از آبخوان به منظور تعدیل غلظت آلاینده ها با استفاده از الگوریتم فاختهپژوهش های حفاظت آب و خاک1395
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین موقعیت بهینه شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر بیرجند)مهندسی آبیاری و آب ایران1398
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی سرعت پیشانی جریان غلیظ نمکی تحت تاثیر پوشش گیاهیفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
8دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی شکست سد با استفاده از روش بدون شبکه پتروو- گالرکین و معادلات آب کم عمقمهندسی آبیاری و آب ایران1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 52 بار

نمودار تولید سالانه مقالات ابوالفضل اکبرپور

تماس با ابوالفضل اکبرپور


به اشتراک گذاری صفحه ابوالفضل اکبرپور

پشتیبانی