آقای دکتر علیرضا طاهری

Dr. Alireza Taheri

استاد، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179969)

12
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی