خانم دکتر فرنوش شمیلی

Dr. Farnoush Shamili

استادیار - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183237)

13
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

فرنوش شمیلی: دانشیار، معاون آموزشی و پژوهشی و عضو هیآت علمی تمام وقت دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد. متولد: 1356 محل تولد : تبریز آدرس محل کار: تبریز، خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای تجسمی، دفتر معاونت دانشکده صندوق پستی: 4567- 51385 کدپستی: 5164736931 دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه الزهرا (س) در سال های 1379 و 1382 دارای مدرک دکتری پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا (س) در سال 1394 وی در حوزه مطالعات نظری در زمینه آشنایی با رویکردها، نظریه ها و روش های نقد هنری، آشنایی با ابزار نظری برای تحلیل آثار هنری، پرورش اندیشه انتقادی در حوزه هنر و فرهنگ بصری و شناسایی نظام های نقد هنر در تاریخ قرن بیستم و نیز تئوری های انتقادی میان رشته ای و همچنین در زمینه آشنایی با روش ها و فنون تحقیق علمی در مقطع کارشناسی ارشد و نیز شناخت و کارکرد طرح و نقش در هنرهای اسلامی معاصر در مقطع دکتری و همچنین در حوزه آفرینش هنری در زمینه کاربست تکنولوژی های نوین در نقاشی ایرانی، فناوری های جدید در حوزه مواد و ابزار و نوآوری در نقاشی ایرانی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول مطالعه و تدریس می باشد.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی