خانم دکتر فاطمه کاتب

Dr. Fatemeh Kateb

استاد، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185960)

29
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی