آقای دکتر بهمن نامور مطلق

Dr. Bahman Namvar Motlagh

ریاست فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183239)

6
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی