آقای دکتر حسن بلخاری قهی

Dr. Hassan Bolkhari Ghahi

استاد تمام، عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183189)

15
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی