آقای دکتر ابوالفضل داودی رکن آبادی

Dr. Abolfazl Davodi Roknabadi

استاد تمام، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182893)

67
35
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی