آقای دکتر ابوالفضل داودی رکن آبادی

Dr. Abolfazl Davodi Roknabadi

دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182893)

45
21
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی