واکاوی رفتار انسان معاصر، براساس کنش شخصیت های نمایشنامه های یاسمینا رضا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 183

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CDDA03_079

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

چکیده مقاله:

نمایشنامه های اکثر نمایشنامه نویسان در ادوار مختلف بازتابی است از مقتضیات آن دوره، بی شک این مقتضیات، نگرش های تازه ای را بهدنبال خواهد داشت. محتوای متناسب با دوره و و در راستای آن خلق فرم های دیگرگون نوشتاری محصول چنین فرایندی است. ضرورتواکاوی و یافت چرایی رفتار انسان معاصر در جوامع مدرن از دغدغه های هر انسان دغدغه مندی است. یاسمینا رضا نویسنده ای است کهدر آثار خود این مفاهیم و معانی را به شکل قابلی کالبدشکافی کرده است. در این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابعکتابخانه ای کنش شخصیت های پنج نمایشنامه ی یاسمینا رضا به نام های؛ گفتگوهای پس از یک خاکسپاری، هنر، مرد اتفاقی،سه روایت از زندگی و خدای کشتار که در یک محدوده زمانی ۲۰ ساله از ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۷ میلادی به نگارش درآمده توصیف وتحلیل می گردد. انسان های همواره نگران بارفتارهای مصنوع و ساختگی، بشری خشن با روحیه ای پرخاشگر و درنده خو، واپاشی مفهومخانواده، دیگرفریبی و سخت تر از آن خودفریبی، ریاکاری، فساد اخلاقی در طبقات به ظاهر اخلاق مدار، هراس از پیری، انسان مستعد رنجبردن، مال اندوزی و منفعت طلبی، تزلزل درونی، فخر فروختن، روشنفکرنمایی، آزارگری و آزارخواهی، جدایی، ناامیدی، نارضایتی هایجنسی، خیانت، آدم های ناتوان از برقراری ارتباط با یکدیگر و سرانجام تنهایی، دریافت های این پژوهش از کنش شخصیت های ۵ اثر یادشده ی یاسمینا رضاست که به وضوح نمایشگر رفتارهای غالب انسان معاصر می باشد.

نویسندگان

رضا بهارلو

دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی گروه هنر، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

محمدرضا شریف زاده

استاد تمام گروه فلسفه هنر، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

ابوالفضل داودی رکن آبادی

استاد . گروه طراحی پارچه و لباس، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران