خانم دکتر مرضیه پیراوی ونک

Dr. Marzieh Piravi Vanak

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179067)

7
47

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی