آقای دکتر حسین اردلانی

Dr. Hossein Ardalani

دانشیار گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

Researcher ID: (450923)

124
27
3
1
1
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب پیشگامان هنر نقاشی همدان ( زندگی نامه و تحلیل آثار) (حوزه هنری استان همدان) - 1400 - فارسی
  • کتاب پساساختارگرایی در فلسفه هنر ژیل دلوز (دانشگاه آزاد اسلامی همدان) - 1393 - فارسی
  • کتاب تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی و نقاشی (دانشگاه آزاد اسلامی همدان) - 1390 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (1386-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان