خانم دکتر شهناز نایب زاده

Dr. Shahnaz Nayebzadeh

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185896)

142
68

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی