پایش علمی در شهر یزد

104کنفرانس37ژورنال
29,053سند علمی
12مرکز علمی
11نشست388پژوهشگر
شهرداری یزد

شهرداری یزد در رتبه 13 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 87 مقاله برای شهرداری یزد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری یزد در تهیه و انتشار 111 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر یزد
مراکز علمی شهر یزد
نشست های شهر یزد