آقای دکتر سعید حقیر

Dr. saeed haghir

دانشیاردانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183408)

7
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی