خانم دکتر فریال احمدی

Dr. Ferial Ahmadi

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (11169)

47
24
2
2
1
4
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب طراحی و اکولوژی منظر، مقدمه ای بر اصاول و روش ها (قرن) - 1393 - فارسی
  • کتاب مبانی طراحی منظر در مناطق حفاظت شده (فرهنگ پارس) - 1389 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دانشگاه مازندران (1395-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران (1401)
  • پژوهشگر برتر استان مازندران (1399)
  • رساله برتر دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران (1393)
  • رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران (1389)